Közösségépítés

szti10A templomot övező infrastruktúra - a plébánia épülete, iroda, irodai felszerelések, ifjúsági központ, kazánház stb. - felépítésénél, az ehhez szükséges anyagi javak előteremtésénél, talán sokkal fontosabb, hogy a lakónegyedekben élők egy erős közösséggé kovácsolódjanak össze.
Közösségfejlesztő szakemberek úgy tartják, a szomszédságok szerepe nagyon fontos és ahol nincs, ott kialakulásukra nagy szükség lenne, hiszen a társadalmi részvételünkre leginkább a lakóhelyünk ad megfelelő keretet.

A nem összefogó társadalom tagjai hajlamosak mindenkit hibáztatni az esetleges rossz sorsukért: a hatalom képviselőit, a szülőket, a társadalmat, pedig saját sorsunkat elsősorban mi magunk, a helyi közösség sorsát pedig a helyi közösség tudja leginkább befolyásolni.

Erre a közösségépítő feladatra vállalkoztunk a gyergyószentmiklósi Szent István plébánián. A közösségépítő, -fejlesztő tevékenységbe a lakosság minden csoportját be szeretnénk vonni úgy, mint:

  • családokat,
  • fiatalokat,
  • időseket,
  • speciális helyzetben lévőket,
  • roma lakosságot

szti09

Családok

Az egészséges család, a társadalmunkban szerveződő bármilyen közösségnek a magja. A családokat célozza majd meg a Házas hétvége, amelynek a jövőben szeretnénk hagyományt teremteni Gyergyószentmiklóson. A korábban már működő jegyes kurzusok, a közös életet tervező fiatal párok számára nyújtanak lelki felkészítőt.

Fiatalok

A plébánia épületében közösségi és ifjúsági központot is létesítünk, mely teret biztosít a fiatalok által szervezett tevékenységeknek. A tervek között szerepel a cserkészekkel való újbóli és szorosabb kapcsolatteremtés is.

Idősek

A demográfiai előrejelzések alapján Gyergyószentmiklóson a következő években nőni fog az idősebb generációhoz tartozók aránya, az összlakossághoz viszonyítva. Egyre több hívő számára okozhat majd problémát a nyugdíjkorhatár átlépése, annak a megértése, hogy egyik nap még dolgozó tagja a társadalomnak másnap pedig otthonülő nyugdíjas. Klubszerű foglalkozások révén tervezzük megkönnyíteni ezt a felkészülési folyamatot.

Speciális helyzetben lévők

Az elvált- illetve özvegyemberek, helyzeténél fogva kiesnek egy bizonyos közösségből. úgy érezhetik, számukra korlátozottak azok a helyek, ahol pár nélkül megjelenhetnek anélkül, hogy ez kényelmetlen lenne. Külön foglalkozások keretében őket is megszólítjuk.

Roma lakosság

Városunk roma nemzetiségű lakóinak beilleszkedése, szociális helyzetük kezelése folyamatos problémákat okoz. Terveink között szerepel a Teréz anya nőváreivel való kapcsolatfelvétel. Teréz anya nővérei keresztény szellemben próbáltak közeledni az örkői cigányokhoz, aminek eredményeképp ma már 5000 keresztény cigány él ebben a sepsiszentgyörgyi romák lakta negyedben. Ugyanakkor, a cigány kultúra meghatározó része maradt a térségnek az évenként ismétlődő tánc táborok révén is. Örkőn megtanult egymást tiszteletben tartva együtt élni két közösség.