Felekezeti oktatás

Iskola másképp

„Isten nélkül csak egy akármilyen foglalkozás lenne"

c 154

Április 2-tól 6-ig a tanintézményekben rendhagyó oktatás hete kezdődött, az Iskola másképp elnevezésű program keretén belül. E héten az iskolák, óvodák pedagógusai a gyermekekkel az oktatáson kívüli tevékenységeiket végezhetik. Így a tanórák helyett különböző rendezvényeken vesznek részt. A programban az ország minden tanulója, pedagógusa részt kell, hogy vegyen. Kivételt csupán azok a diákok képeznek, akik ebben az időszakban rendezett országos tantárgyversenyekre mennek.

Közelebb egymáshoz

Hétfőn a Gépgyártó Iskolaközpont katolikus osztályainak lelkinapot szerveztek. A tizenegyedikesek Csíkszentdomokoson (Ferencz Zsuzsanna osztályfőnökkel és t. Czikó László segédlelkészszel), a tizenkettedikesek a Szent István plébánián (Selyem Edit osztályfőnökkel, ft. Bartos Károly plébánossal, illetve Patka Mária és Bajkó Julianna segítőnővérekkel) töltötték napjukat. A kilencedik osztály szerdán tartott hasonló napot.

– A lelkinap arról szól, hogy egy egész napot arra szánunk, hogy a híveknek valamely csoportjával saját, személyes lelki dolgaikkal dolgozzunk, azokkal, amik a közösségi életben, egyéni életben érintik valamilyen területen. Segítjük felismerni a helyzetüket, hogy továbblépjenek, fejlődjenek. Húsvétkor nagyon fontos, hogy lelkileg is ünnepeljünk – fogalmazott a plébános.

A végzős katolikus osztállyal kapcsolatban elmondta, hogy mivel érettségi előtt állnak, azért is fontos a megerősítés, hogy legyen elég lelkierejük arra a feladatra, ami az életükben következik.

A nap folyamán a csoportvezetők segítségével a diákoknak lehetőségük adódott az Istenben való bizalom megélésére, illetve Isten „megtalálására" saját valóságukban.

– A délelőtt folyamán arra próbálunk mintegy választ adni, rámutatni, hogy Isten hol van jelen a mai világban. Délután folyamán a reménnyel foglalkozunk, illetve azzal, hogy mi lesz az ő életükben. Mindenkép erősíteni szeretnénk őket, hogy reméljenek, és bízzanak abban, hogy Isten megtartja őket, hogy sok mindenre képesek, illetve valamire hívva vannak – fogalmazott Patka Mária segítőnővér.

A nap folyamán a diákoknak a bűnbánati liturgia keretében lehetőségük volt gyónni is.

A hit az önmagukban való bizalom, Istenben való bizalom mind összetartozik – mondta a segítőnővér.

K.K. diák – Először furcsa volt, amikor bekerültem a katolikus osztályba, de megszerettem. Szerintem attól másabb, több mint a hagyományos osztályok, hogy többet nyújt lelkiekben. Az ilyen lelkinapok közelebb hoznak egymáshoz.

A. T. diák – Szerintem nemcsak lelkiekben, másban is többet nyújt a katolikus osztály. Ezek a napok pedig nem csak egymáshoz, Istenhez is közelebb visznek.

B. O. diák – Ebben az osztályban felkészítettek az életre, hiszen sok olyan dolgot tanultunk, amit egy hagyományos osztályban nem tanítanak. Nagyon rossz érzés, hogy lassan vége lesz, mert a papbarátokkal sok mindent meg lehetett beszélni, bár ezután is megkereshetjük őket, de az mégis más lesz.

Az osztályfőnöküket, Selyem Editet a minél jobb rálátás érdekében, a katolikus osztályról faggattuk.

– Számodra kihívás-e a katolikus osztály?

– Hát, olyan szempontból talán igen, hogy felelősség. Mivel új szak, meg kellene ismertetni az emberekkel. Viszont egy hagyományos osztály osztályfőnöke is szinte ugyanazokat a programokat el kellene végezze az osztályával, mint én. Ugyanis ez a lelkinap úgymond személyiségfejlesztés, hisz ilyen jellegű programokkal van tele.

– Hogyan látod, átérzi az osztály az ilyen jellegű napoknak a jelentőségét?

– Két éve lettem az osztályfőnökük, és elmondhatom, hogy óriási fejlődésen mentek keresztül ez idő alatt is. Egyre inkább átérzik e napok jelentőségét. Mi sem bizonyítja jobban, mint hogy most csak azok hiányoznak, akik betegek. A többiek mind eljöttek. Tudják, érzik, megértették, hogy értük vannak.

– A katolikus osztályban végzők mitől lehetnek a későbbiekben esetleg különbek, mások, mint egy hagyományos osztályban végző, velük egykorú?

– Sok olyan tevékenységen vettek részt, több mindent megtudtak, ami, az én meglátásom szerint, a későbbiekben segít nekik az életszervezésben. Úgy látom, biztosabb lábbal tudnak állni az életben. Bár lehet, hogy még nem ismerik fel, de ez az osztály számukra egyfajta stabilitást ad.

– Több tanórájuk van-e a katolikus osztályban járóknak?

– Nincsen. Ha csak nem vesszük azt, hogy hetente egyszer az iskolában szentmisén vesznek részt. Igaz, az idén nagyböjt idején egy hagyományos osztály is csatlakozott a miséhez.

– A következő osztályod is katolikus lesz?

– Hát, ezt még nem tudom, ugyanis nem tőlem függ, de szívesen csinálom, még akkor is, hogy tudom, sok többletmunkával jár.

Bajna Gyöngyi