Felekezeti oktatás

Gyergyói siker az országos Márton Áron emlékversenyen

A hit bástyája: Márton Áron címmel szervezett versenyt a csíkszeredai Segítő Mária Katolikus Teológiai Líceum, amelyre meghívta az erdélyi katolikus iskolák csapatait. Nagyvárad, Temesvár, Kolozsvár és más városok mellett Gyergyó is képviselve volt a Fogarasy Mihály Műszaki Líceum által. Páll Ildikó felkészítő tanár kíséretében Láng Melinda, Görgicze Csongor és Baricz Tamás diákok vettek részt a rendezvényen. A programsorozatot megnyitó szentmisét Nm. Tamás József segédpüspök koncelebrálta, a megnyitón felszólalt Barthold Hedwig főtanfelügyelő is. A versenyre a nemrég felújított Márton Áron Gimnázium dísztermében került sor, a zsűrit a püspök úr mellett Bogos Máris vallás szakos tanfelügyelő, Darvas Kozma József főesperes plébános és Sárközy Sándor piarista atya alkotta. A résztvevő kilenc csapat, köztük a gyergyóiak négy próbán kellett helytálljanak.

Márton Áronról szóló kérdések megválaszolása után fényképeket kellett felismerjenek neves püspökünk életéből, azokkal kapcsolatos válaszokat megfogalmazni. Harmadik próbaként védőbeszédet kellett mondani a boldog emlékű püspök szentté avatása érdekében. A diákjaink érvként hozták fel, hogy Márton Áron mindig az üldözöttek mellett állt ki, legyenek ők zsidók, görög-katolikus vagy magyarok. A negyedik próba színdarab bemutatása volt. A Fogarasy Líceum csapata mozgásszínházat adott elő a hit fontosságáról. Mindezzel elnyerték a zsűri elismerését, hiszen a kilenc csapat közül az első helyet foglalhatták el a díjkiosztáson, megelőzve a nagy hagyományokkal rendelkező iskolákat is. A csapatunk nem hagyja itt abba, hiszen február végén Nagyváradon egy újabb, szintén országos versenyen fogják képviselni a Fogarasy Mihály Műszaki Líceumot és Gyergyó-széket.