Hirdetések

Hirdetések - feb. 21

  • Nagyböjt minden péntekén este 17,30 órától keresztúti ájtatosságot tartunk.
  • Lektortalálkozó lesz a Szent Miklós plébánián kedden, febr. 23 –án, az esti szentmise után.
  • Felnőtt bérmálkozók felkészítője lesz szerdán és csütörtökön, febr. 24 és 25 –én este 7 órától.
  • A kedves hívek figyelmébe ajánljuk, hogy mindazon személyek, akik rendelkeznek jövedelmi adójuk 2 % -ával felajánlhatják az egyháznak is. A tavalyi felajánlásokból 11 016 lej kapott az egyházközségünk, amit hálásan köszönünk és továbbra is minden segítséget szívesen fogadunk. Az innen erdő pénzt is a plébániaépület elkészítésére fordítjuk. A kitöltendő nyomtatványokat átvehetik a templom kijáratánál, amelyet kitöltve a plébánia irodájában kell leadni.

A Caritas Családsegítő Szolgálat programja:

  • Hétfőn, feb. 22-én de. 10-órától - Idősek klubja és este 7-órától Daganatos betegek önsegítő csoportjának találkozója.
  • Szerdán, feb. 24-én du. 2-órától: Baba- Mama klub.

Adományok:

A Szent István templom és plébánia építésére

Összesen: 425 lej

-         1 név nélkül adakozó – 50 lej

-         Bicsak József – a Kis utcából – 100 lej

-         Székely József – a Tölgymező utcából – 50 lej

-         Zsigmond Ferenc – a Virág negyedből – 25 lej

-         Özv. Nády Tiborné – kínálkodás helyett – 100 lej

-         Özv. Péter Józsefné – kínálkodás helyett – 100 lej

Helyi hírek

There are not feed items to display.
  • Check if RSS URL is online
  • Check if RSS contains items