Hirdetések

Hirdetések - nov 15

  • Az elsőáldozók szüleit fontos találkozóra várjuk nov. 17-én, kedden este 17,30 órától a Kós Károly iskolába. A Fogarassy Mihály isk. számára hétfőn, a Vaskertes iskola számára kedden este 18 órától lesz találkozó.
  • Máriás találkozó lesz nov. 21-én, szombaton du. 16 órától a Szent István templomban.
  • Az egyháztanácsosok választása jövő vasárnap, nov. 22-én a szentmisék után lesz.
  • Bajna György jelölését köszönjük, sajnos nem egyházközségünk tagja.

Caritas Családsegítő Szolgálat hirdetése:

Szent Erszébet gyűjtés:

A mai perselyadományokat a Főegyházmegyei Caritas a hátrányos helyzetű gyermekek megsegítésére fordítja.

Ha valaki szeretne többet megtudni a Caritas programjairól vagy szeretné pontosan tudni, mire használja a Caritas a hívek adományát, a múlt héten a padokra kitett levelezőlapokat kitöltve bedohatják szentmise után a templomajtóban kitett urnákba.

  • Csütörtökön d.u. 5 órától Plébániai – Caritas önkéntesek csoporttalálkozója lesz megtartva.Megkérjük a Szt. Miklós és a Szt. István plébánia minden lelkiség csoportjából 1-1 önkéntes képviselje a csoportját. Szeretettel várjuk a Caritas Családsegítő központba, Kossuth L. 31 szám alatt.
Az Anyaszentegyház házasságot hirdet:
  • CSORTÁN FERENC - CSABA, szül. Gyergyóremetén, a Csortán Sándor és György Anna róm. kat. szülők fia házastársul akarja venni KERCSÓ ERIKÁT, aki szül. Gyergyószentmiklóson, a Kercsó András és Lőrincz Mária - Magdolna róm. kat. szülők leányát. – hirdetjük másodszor.

 

Adományok:

A Szent István templom és plébánia építésére

Összesen: 1010 lej

-  6 név nélkül adakozó – 340 lej

- Antal Erzsébet Rózsafüzér Társulata  – 200 lej

- Csergő László – a Kossuth utcából – 100 lej

- Csergő Mária – a Kossuth utcából - 100 lej

- Réthi Ilona – a Külső utcából – 50 lej

- Gál Pál István - a Bucsin negyedből – 20 lej

- Sajgó Ágnes temetésén koszorúmegváltás címén a szomszédok és az imaközösség – 200 lej

Helyi hírek

A Gyergyó Területi Ifjúsági Tanács csapata fontosnak tartotta, hogy már rögtön a tisztújító küldöttgyűlés után elkezdje a munkát ezért 2021. október 1-3 között tartott egy csapatösszerázót a GYTIT csapatának és tagszervezeteinek. Nem titkolt célja volt...
Read more...
„Egységben az erő” címszó alatt tartotta meg a Gyergyó Területi Ifjúsági Tanács a tisztújító küldöttgyűlését 2021. október 1-én Gyergyószentmiklóson a Művelődési Ház Karancsi Sándor teremében. A küldöttgyűlés résztvevői a GYTIT tagszervezetei voltak és a GYTIT által...
Read more...
Vajon milyen képességekkel kell rendelkeznem és mit kell tanulnom ahhoz, hogy boldog felnőtt legyen belőlem? Milyen munkát végeznek szüleim és hogy látom őket? Mit szeretnék elérni az életben? Mi az ami kikapcsol és az én erősségem?...
Read more...
Gyergyói Perpatvar %2021 %b %15
2021. november 22 – december 10. A Gyergyó Területi Ifjúsági Tanács idén második alkalommal szervezte meg a Gyergyói Perpatvar című rendezvényt a gyergyói medencében, amely tulajdonképpen egy vita klub középiskolások számára. A rendezvény egy több...
Read more...
EgyFeszt Pillanatok %2022 %b %17
A Gyergyó Területi Ifjúsági Tanács csapata idén egy Fotópályázattal szállt be az EgyFeszt szervezésébe. A projekt elsődleges célja az volt, hogy fiatal fotósok, függetlenül a technikai felszereltségüktől készítsenek, olyan pillanatképeket a fesztiválról, amelyekből tükröződik annak...
Read more...