Hirdetések

Hirdetések - nov 8

  • Találkozót tartunk a Lektorok számára a "Szent Miklós" Plébánián kedden, nov. 10-én este 7 órától.
  • Az egyháztanácsosok választása jövő vasárnap, nov. 22-én a szentmisék után lesz.
  • Lelkigyakorlatokat tartanak a Segítő Nővérek Csíkszentdomokoson, részletek a hirdető táblán!

Caritas Családsegítő Szolgálat hirdetése:

  • Jövő vasárnap, november 15-én Caritas-gyűjtés lesz a hátrányos helyzetű gyermekek megsegítésére Főegyházmegyénk templomaiban. A gyűjtésből befolyt összeget Főegyházmegyénk segélyszervezete, a Caritas a hátrányos helyzetű gyermek megsegítésére fordítja.

Ha szeretnének többet megtudni a Caritas programjairól vagy szeretnék pontosan tudni, mire használja a Caritas a hívek adományát, arra kéri a Caritas vezetősége a kedves híveket, hogy töltsék ki a padokon található levelezőlapokat. A kitöltött levelezőlapot pedig dobják be egyszerűen a legközelebbi postaládába (nem szükséges megbélyegezni, a levelezőlap elküldése ingyenes) vagy adják oda jövő vasárnap (november 15-én) a szentmise után a templomajtóban álló Caritas-munkatársaknak és önkénteseknek. Hisszük, hogy együtt többet tehetünk a rászorulókért!

  • Hétfőn, nov. 9-én. d.e. 10 órától Idősek klubja.
  • Szintén nov. 9-én, este 7 órától Daganatos betegek önsegítő csoportja.
Köszönet:

- az alfalvi Közbirtokosságnak, aki ingyen támogatott 18 köbméter fával

- Sándor Pongrácznak – aki ingyen segített kb. 6000 lej értékű munkával

Az Anyaszentegyház házasságot hirdet:

  • CSORTÁN FERENC - CSABA, szül. Gyergyóremetén, a Csortán Sándor és György Anna róm. kat. szülők fia házastársul akarja venni KERCSÓ ERIKÁT, aki szül. Gyergyószentmiklóson, a Kercsó András és Lőrincz Mária - Magdolna róm. kat. szülők leányát. – hirdetjük először

Adományok:

A Szent István templom és plébánia építésére

Összesen: 515 lej

-  3 név nélkül adakozó – 180 lej

- Néhai Réthi András hozzátartozói – 100 lej

- Páll Tünde – a Virág negyedből – 35 lej

- Török Vencel – a Kis utcából – 200 lej

Helyi hírek

A Gyergyó Területi Ifjúsági Tanács csapata fontosnak tartotta, hogy már rögtön a tisztújító küldöttgyűlés után elkezdje a munkát ezért 2021. október 1-3 között tartott egy csapatösszerázót a GYTIT csapatának és tagszervezeteinek. Nem titkolt célja volt...
Read more...
„Egységben az erő” címszó alatt tartotta meg a Gyergyó Területi Ifjúsági Tanács a tisztújító küldöttgyűlését 2021. október 1-én Gyergyószentmiklóson a Művelődési Ház Karancsi Sándor teremében. A küldöttgyűlés résztvevői a GYTIT tagszervezetei voltak és a GYTIT által...
Read more...
Vajon milyen képességekkel kell rendelkeznem és mit kell tanulnom ahhoz, hogy boldog felnőtt legyen belőlem? Milyen munkát végeznek szüleim és hogy látom őket? Mit szeretnék elérni az életben? Mi az ami kikapcsol és az én erősségem?...
Read more...
Gyergyói Perpatvar %2021 %b %15
2021. november 22 – december 10. A Gyergyó Területi Ifjúsági Tanács idén második alkalommal szervezte meg a Gyergyói Perpatvar című rendezvényt a gyergyói medencében, amely tulajdonképpen egy vita klub középiskolások számára. A rendezvény egy több...
Read more...
EgyFeszt Pillanatok %2022 %b %17
A Gyergyó Területi Ifjúsági Tanács csapata idén egy Fotópályázattal szállt be az EgyFeszt szervezésébe. A projekt elsődleges célja az volt, hogy fiatal fotósok, függetlenül a technikai felszereltségüktől készítsenek, olyan pillanatképeket a fesztiválról, amelyekből tükröződik annak...
Read more...