Hirdetések

Hirdetések 2018. szeptember 30. - Évközi 26. vasárnap

· Ma, Szentírás vasárnapján a perselyezések a Szentírás terjesztésére fordítódnak.
· Templomunkban maratoni Szentírásolvasás lesz 12 -18 óráig. Szeretettel várjuk a híveket.
· Október hónapban Rózsafüzér ájtatosságot tartunk minden este 17.30 órától.
· Október 1-jén, hétfőn 10 órakor szentmisével kezdődik az Idősek Világnapjának megünneplése a Szent Miklós templomban, (ahol felvehető a betegek szentsége,) ezt követően a Korona termében folytatódik az ünnepség. Szeretettel várják a szépkorúakat!
· Október 1-én elkezdődnek a plébániai hittanórák a kifüggesztett beosztások szerint.
     - Hétfő: 13.15 – 14.15 – A Fogarassy M. és a Vaskertes iskolába járó elsőáldozók
     - Kedd: 13.15 – 14.00 – I. - II. osztály
                14.00 – 15.00 – IV. – V. osztály
                16.00 – 17.00 – VI. – VII. – VIII. osztály
                19.00 – Ifjúsági óra – Várjuk az ifjakat!
     - Csütörtök: 13.15 – 14.15 – Kós Károly iskolába járó elsőáldozók
     - Szombaton: 10.00 - Ministránsfoglalkozás
· Pénteken első péntek, meglátogatjuk a betegeket.
· Felkészítőt tartunk szülők és keresztszülők részére pénteken, okt. 5-én 18.30 órától a plébánián.
· Szerdán, okt. 3-án du. 17 órától ünnepi szentmise lesz a szárhegyi ferences templomban, amelynek keretében megemlékeznek Szent Ferenc tranzitusáról.
· Az Élő rózsafüzér-zarándoklatra okt. 7-én, vasárnap, Rózsafüzér Királynője ünnepén kerül sor. 14 órakor a Szent Miklós templomtól indulnak a hívek, akik vihetik magukkal a templomi zászlót, kisebb feszületeket és mindenképpen saját rózsafüzérüket. A hét és fél kilométeres utat nem biztos, hogy mindenki végig tudja járni, ezért a lelkipásztorok meghatározták azokat a stációkat, ahol csatlakozni lehet a zarándokokhoz akár rövidebb időre, távra is. A zarándoklat során utunkkal rózsafüzért fonunk a város köré imával és énekszóval átölelve a várost. A zarándoklat a résztvevők lelki épülését, gazdagodását szolgálja, ugyanakkor a város lelki megújulásáért is szervezzük. A zarándoklat útvonala az alábbiak szerint alakul:
     - 14 óra – áldás a szent Miklós templomban
     - 14.10 – Szent Miklós templom – Munkás szent József templom
     - 14.50 – Szent József templom – Rövid u. – Rákóczi Ferenc u. - Gyilkostói sugárút – Szent Erzsébet öregotthon
     - 15.40 – Szent Erzsébet öregotthon – Gyilkostói sugárút – Örmény templom
     - 16.20 – Örmény templom – Gyilkostói sugárút, Szabadságtér – Kossuth L. u. – Pacsirta u. – Békény utcai csengettyű
     - 17.10 – Békény utcai csengettyű – Új utca – Kossuth L. u. – Tűzoltók u.- Szent István Plébánia udvara
     - 17.40 – Szent István Plébánia udvarán a csíksomlyói Szűz Mária szobor másolatának megáldása
     - 18 óra – Szentmise a Szent István templomban
· A Mária Iskola zarándoklatot szervez Csíksomlyóra okt. 6-án, szombaton. Jelentkezni lehet csütörtök estig.

Helyi hírek

Évről-évre egyre többen pályáznak a Gyergyói-medencéből Hargita Megye Tanácsa kiírásaira. Az önkéntes tűzoltó alakulatok különféle fejlesztésekre, a civil szervezetek pedig kulturális, sport, családi, ifjúsági- és turisztikai programokra, valamint népviseletre is letehették igényléseiket a tavasz folyamán....
Read more...
A IV. Gyergyói Diákkonferencia elsődleges célcsoportja, azok a Gyergyó-medencei fiatalok, akik egyetemi éveik ideje alatt más városokban tartózkodnak, és munkájukat szívesen bemutatnák egy konferencián diáktársaik és egy szakmai bizottság előtt. A diákkonferenciák célja, hogy a...
Read more...
A Hargita Megye Tanácsa által kiírt népviselet pályázaton nyert a szárhegyi Torzsások Kulturális és Turisztikai Egyesülete, melyben a Szorgos lábbelik elnevezésű projekten keresztül lehetőség nyílt 10 pár női magasszárú cipő és egy férfi csizma elkészíttetésére. A...
Read more...
Nem szegi kedvét a szárhegyi embernek, ha kevés káposzta terem a háromszáz éves, vékony héjúból, lecserélni sem akarja a lapos fejeket más magra. Hálát ad a kicsiért is háromnapos fesztivállal. Szárhegyen káposztát nem ültetnek, hangzik a...
Read more...
A gyergyói szociális szakkönyvtár 2014-ben jött létre abból a célból, hogy a városunkban jelenlévő segítő foglalkozású szakembereknek, illetve a távoktatásos képzési formában segítő szakmákat tanuló diákoknak segítségére legyen a szakmai felkészültségre. 2014-2018 folyamán a könyvtárban 720...
Read more...
A szociálisháló.ro az erdélyi magyar szociális tevékenységű nonprofit szervezetek információs portálja. A két és fél éve indult honlapon 160 szervezet regisztrált. Őket, valamint 350 szociális munkást szolgálunk ki hírekkel, katalógussal, szakmai erőforrásokkal. Küldetésünknek tekintjük a...
Read more...