Hirdetések

Hirdetések 2018. szeptember 30. - Évközi 26. vasárnap

· Ma, Szentírás vasárnapján a perselyezések a Szentírás terjesztésére fordítódnak.
· Templomunkban maratoni Szentírásolvasás lesz 12 -18 óráig. Szeretettel várjuk a híveket.
· Október hónapban Rózsafüzér ájtatosságot tartunk minden este 17.30 órától.
· Október 1-jén, hétfőn 10 órakor szentmisével kezdődik az Idősek Világnapjának megünneplése a Szent Miklós templomban, (ahol felvehető a betegek szentsége,) ezt követően a Korona termében folytatódik az ünnepség. Szeretettel várják a szépkorúakat!
· Október 1-én elkezdődnek a plébániai hittanórák a kifüggesztett beosztások szerint.
     - Hétfő: 13.15 – 14.15 – A Fogarassy M. és a Vaskertes iskolába járó elsőáldozók
     - Kedd: 13.15 – 14.00 – I. - II. osztály
                14.00 – 15.00 – IV. – V. osztály
                16.00 – 17.00 – VI. – VII. – VIII. osztály
                19.00 – Ifjúsági óra – Várjuk az ifjakat!
     - Csütörtök: 13.15 – 14.15 – Kós Károly iskolába járó elsőáldozók
     - Szombaton: 10.00 - Ministránsfoglalkozás
· Pénteken első péntek, meglátogatjuk a betegeket.
· Felkészítőt tartunk szülők és keresztszülők részére pénteken, okt. 5-én 18.30 órától a plébánián.
· Szerdán, okt. 3-án du. 17 órától ünnepi szentmise lesz a szárhegyi ferences templomban, amelynek keretében megemlékeznek Szent Ferenc tranzitusáról.
· Az Élő rózsafüzér-zarándoklatra okt. 7-én, vasárnap, Rózsafüzér Királynője ünnepén kerül sor. 14 órakor a Szent Miklós templomtól indulnak a hívek, akik vihetik magukkal a templomi zászlót, kisebb feszületeket és mindenképpen saját rózsafüzérüket. A hét és fél kilométeres utat nem biztos, hogy mindenki végig tudja járni, ezért a lelkipásztorok meghatározták azokat a stációkat, ahol csatlakozni lehet a zarándokokhoz akár rövidebb időre, távra is. A zarándoklat során utunkkal rózsafüzért fonunk a város köré imával és énekszóval átölelve a várost. A zarándoklat a résztvevők lelki épülését, gazdagodását szolgálja, ugyanakkor a város lelki megújulásáért is szervezzük. A zarándoklat útvonala az alábbiak szerint alakul:
     - 14 óra – áldás a szent Miklós templomban
     - 14.10 – Szent Miklós templom – Munkás szent József templom
     - 14.50 – Szent József templom – Rövid u. – Rákóczi Ferenc u. - Gyilkostói sugárút – Szent Erzsébet öregotthon
     - 15.40 – Szent Erzsébet öregotthon – Gyilkostói sugárút – Örmény templom
     - 16.20 – Örmény templom – Gyilkostói sugárút, Szabadságtér – Kossuth L. u. – Pacsirta u. – Békény utcai csengettyű
     - 17.10 – Békény utcai csengettyű – Új utca – Kossuth L. u. – Tűzoltók u.- Szent István Plébánia udvara
     - 17.40 – Szent István Plébánia udvarán a csíksomlyói Szűz Mária szobor másolatának megáldása
     - 18 óra – Szentmise a Szent István templomban
· A Mária Iskola zarándoklatot szervez Csíksomlyóra okt. 6-án, szombaton. Jelentkezni lehet csütörtök estig.

Helyi hírek

A Hargita Megye Tanácsa által kiírt népviselet pályázaton nyert a szárhegyi Torzsások Kulturális és Turisztikai Egyesülete, melyben a Szorgos lábbelik elnevezésű projekten keresztül lehetőség nyílt 10 pár női magasszárú cipő és egy férfi csizma elkészíttetésére. A...
Read more...
Nem szegi kedvét a szárhegyi embernek, ha kevés káposzta terem a háromszáz éves, vékony héjúból, lecserélni sem akarja a lapos fejeket más magra. Hálát ad a kicsiért is háromnapos fesztivállal. Szárhegyen káposztát nem ültetnek, hangzik a...
Read more...
A gyergyói szociális szakkönyvtár 2014-ben jött létre abból a célból, hogy a városunkban jelenlévő segítő foglalkozású szakembereknek, illetve a távoktatásos képzési formában segítő szakmákat tanuló diákoknak segítségére legyen a szakmai felkészültségre. 2014-2018 folyamán a könyvtárban 720...
Read more...
Mozgalmas hétvégéje volt azoknak a fiataloknak, akik a Gyergyó Területi Ifjúsági Tanács programjain vettek részt november 23-25 között. A párhuzamosan zajló programszámokkal főként a fiatalok képzésére fektették a hangsúlyt a programszervezők. Mind a három rendezvény...
Read more...
A szociálisháló.ro az erdélyi magyar szociális tevékenységű nonprofit szervezetek információs portálja. A két és fél éve indult honlapon 160 szervezet regisztrált. Őket, valamint 350 szociális munkást szolgálunk ki hírekkel, katalógussal, szakmai erőforrásokkal. Küldetésünknek tekintjük a...
Read more...
Az idei Tanulmányok tárháza 2018. december 10-én lett megszervezve Gyergyóalfaluban. Az előző évekkel ellentétben ez egy rendhagyó Tanulmányok tárháza volt, mert csak egy témakörre koncentrálódott. De ez a témakör annyira sokszínű, hogy így is nagyon...
Read more...