Hirdetések

Hirdetések - nov 15

  • Az elsőáldozók szüleit fontos találkozóra várjuk nov. 17-én, kedden este 17,30 órától a Kós Károly iskolába. A Fogarassy Mihály isk. számára hétfőn, a Vaskertes iskola számára kedden este 18 órától lesz találkozó.
  • Máriás találkozó lesz nov. 21-én, szombaton du. 16 órától a Szent István templomban.
  • Az egyháztanácsosok választása jövő vasárnap, nov. 22-én a szentmisék után lesz.
  • Bajna György jelölését köszönjük, sajnos nem egyházközségünk tagja.

Caritas Családsegítő Szolgálat hirdetése:

Szent Erszébet gyűjtés:

A mai perselyadományokat a Főegyházmegyei Caritas a hátrányos helyzetű gyermekek megsegítésére fordítja.

Ha valaki szeretne többet megtudni a Caritas programjairól vagy szeretné pontosan tudni, mire használja a Caritas a hívek adományát, a múlt héten a padokra kitett levelezőlapokat kitöltve bedohatják szentmise után a templomajtóban kitett urnákba.

  • Csütörtökön d.u. 5 órától Plébániai – Caritas önkéntesek csoporttalálkozója lesz megtartva.Megkérjük a Szt. Miklós és a Szt. István plébánia minden lelkiség csoportjából 1-1 önkéntes képviselje a csoportját. Szeretettel várjuk a Caritas Családsegítő központba, Kossuth L. 31 szám alatt.
Az Anyaszentegyház házasságot hirdet:
  • CSORTÁN FERENC - CSABA, szül. Gyergyóremetén, a Csortán Sándor és György Anna róm. kat. szülők fia házastársul akarja venni KERCSÓ ERIKÁT, aki szül. Gyergyószentmiklóson, a Kercsó András és Lőrincz Mária - Magdolna róm. kat. szülők leányát. – hirdetjük másodszor.

 

Adományok:

A Szent István templom és plébánia építésére

Összesen: 1010 lej

-  6 név nélkül adakozó – 340 lej

- Antal Erzsébet Rózsafüzér Társulata  – 200 lej

- Csergő László – a Kossuth utcából – 100 lej

- Csergő Mária – a Kossuth utcából - 100 lej

- Réthi Ilona – a Külső utcából – 50 lej

- Gál Pál István - a Bucsin negyedből – 20 lej

- Sajgó Ágnes temetésén koszorúmegváltás címén a szomszédok és az imaközösség – 200 lej

Helyi hírek

There are not feed items to display.
  • Check if RSS URL is online
  • Check if RSS contains items