Hírek

Szent Erzsébet napi gyűjtés

Tisztelendő Testvéreim, Kedves hívek

Globalizálódó világunk Főegyházmegyénk hívei számára is kettős kihívást jelent. Egyrészt többeknek megnyílt az út az anyagi jólét felé, sorsukat és megélhetésüket sikerült megalapozni. Másrészt, az anyagi jólét sajnálatos velejárója olyan szociális jelenségek, amelyek a hagyományosnak hitt keresztény értékeket kérdőjelezik meg. A megélhetési hajszában lassan kezd körvonalazódni, hogy alapvető emberi és krisztusi értékeink, mint az emberi méltóság, a család, az élet, a szolidaritás, vagy a szerető, megbízható emberi kapcsolatok tisztelete, kérdésessé, vagy legalábbis másodrendűvé váltak.

A jelenlegi, gazdaságinak nevezett krízis méginkább felszínre hozta és tudatosította a jóléti társadalom és a megváltozott emberi magatartásformák ilyen természetű csapdáit, különösen azt a tényt, hogy mindezeknek a folyamatoknak igazi vesztesei és ártatlan elszenvedői is vannak, akik ráadásul védtelenek és segítségünkre szorulnak. Maradtak továbbra is azok, akik önhibájukból, vagy azon kívül a társadalom peremére szorultak és szorulnak, akik számára fokozottan is igaz Ózeás próféta állítása: „Mert az árva csak nálad talál irgalmat (Óz 14,4)”.

Ezen megfontolásból a Főegyházmegyei Caritas az idén is a hagyományos Szent Erzsébet napi gyűjtést azon szociálisan hátrányos helyzetű gyerekek számára szervezi, akik valamilyen okból a társadalom peremére kerültek, vagy kerülnek, akik fokozott mértékben igénylik odafigyelésünket, annak érdekében, hogy esélyt kapjanak a társadalomhoz való felzárkózáshoz, a benne való teljes értékű élethez. Tevékenységükhöz anyagilag mindannyian hozzájárulhatunk, ezzel esélyt adva azoknak, akiknek amúgy kevés esélyük van ahhoz, hogy a társadalomban teljes értékű taggá váljanak.

Adományunkkal adjunk esélyt azoknak, akik leginkább esélytelenek a felnőttek szövevényes világában.

Adományaikat köszönettel fogadjuk a Főegyházmegyei Caritas kirendeltségeinél, vagy a következő kontószámon: RO46 RNCB 0003 0015 6949 0006 BCR Alba Iulia.

Isten fizesse mindannyiuk jóságát!

†György s.k.
érsek

Helyi hírek

Az egyesület számára fontos a hagyományok őrzése. A már több mint egy évtizede útjára indított káposztafesztiválnak köszönhetően számos nemzetközi kapcsolatra tettek szert, amelynek ápolása folyamatos egész évben. A találkozások során a hivatalos rendezvényeken hagyományos viseletet...
Read more...
A Gyergyó Területi Ifjúsági Tanács új csapata fontosnak tartotta, hogy a térségben tevékenykedő fiatalok online is jól kommunikáljanak, ezért szervezte meg 2021. október 1-3 között az Online Kommunikációs Képzést. A program elsősorban a GYTIT csapatának, valamint...
Read more...
A Gyergyó Területi Ifjúsági Tanács csapata fontosnak tartotta, hogy már rögtön a tisztújító küldöttgyűlés után elkezdje a munkát ezért 2021. október 1-3 között tartott egy csapatösszerázót a GYTIT csapatának és tagszervezeteinek. Nem titkolt célja volt...
Read more...
„Egységben az erő” címszó alatt tartotta meg a Gyergyó Területi Ifjúsági Tanács a tisztújító küldöttgyűlését 2021. október 1-én Gyergyószentmiklóson a Művelődési Ház Karancsi Sándor teremében. A küldöttgyűlés résztvevői a GYTIT tagszervezetei voltak és a GYTIT által...
Read more...
Vajon milyen képességekkel kell rendelkeznem és mit kell tanulnom ahhoz, hogy boldog felnőtt legyen belőlem? Milyen munkát végeznek szüleim és hogy látom őket? Mit szeretnék elérni az életben? Mi az ami kikapcsol és az én erősségem?...
Read more...
Gyergyói Perpatvar %2021 %b %15
2021. november 22 – december 10. A Gyergyó Területi Ifjúsági Tanács idén második alkalommal szervezte meg a Gyergyói Perpatvar című rendezvényt a gyergyói medencében, amely tulajdonképpen egy vita klub középiskolások számára. A rendezvény egy több...
Read more...