Papság Éve

Nyolc Boldogság - papoknak és más keresztényeknek

Isten többeket hív papi hivatásra, mint ahányan manapság a papnevelő intézetekben készülnek. Sokakat nem igazítanak útba úgy, mint Éli az ifjú Sámuelt: „Ha hallod, hogy téged szólít, ezt válaszold: Uram hallgat a Te szolgád”. Az alábbi boldogságmondások persze nem csak papokra vonatkoznak. Arra akarnak indítani, hogy bárki rákérdezzen a saját hivatására. Elég az alábbiakban a „pap” szót mindenütt „keresztény”-nyel helyettesíteni.

Bővebben: Nyolc Boldogság - papoknak és más keresztényeknek