Hirdetések

Hirdetések - nov 8

  • Találkozót tartunk a Lektorok számára a "Szent Miklós" Plébánián kedden, nov. 10-én este 7 órától.
  • Az egyháztanácsosok választása jövő vasárnap, nov. 22-én a szentmisék után lesz.
  • Lelkigyakorlatokat tartanak a Segítő Nővérek Csíkszentdomokoson, részletek a hirdető táblán!

Caritas Családsegítő Szolgálat hirdetése:

  • Jövő vasárnap, november 15-én Caritas-gyűjtés lesz a hátrányos helyzetű gyermekek megsegítésére Főegyházmegyénk templomaiban. A gyűjtésből befolyt összeget Főegyházmegyénk segélyszervezete, a Caritas a hátrányos helyzetű gyermek megsegítésére fordítja.

Ha szeretnének többet megtudni a Caritas programjairól vagy szeretnék pontosan tudni, mire használja a Caritas a hívek adományát, arra kéri a Caritas vezetősége a kedves híveket, hogy töltsék ki a padokon található levelezőlapokat. A kitöltött levelezőlapot pedig dobják be egyszerűen a legközelebbi postaládába (nem szükséges megbélyegezni, a levelezőlap elküldése ingyenes) vagy adják oda jövő vasárnap (november 15-én) a szentmise után a templomajtóban álló Caritas-munkatársaknak és önkénteseknek. Hisszük, hogy együtt többet tehetünk a rászorulókért!

  • Hétfőn, nov. 9-én. d.e. 10 órától Idősek klubja.
  • Szintén nov. 9-én, este 7 órától Daganatos betegek önsegítő csoportja.
Köszönet:

- az alfalvi Közbirtokosságnak, aki ingyen támogatott 18 köbméter fával

- Sándor Pongrácznak – aki ingyen segített kb. 6000 lej értékű munkával

Az Anyaszentegyház házasságot hirdet:

  • CSORTÁN FERENC - CSABA, szül. Gyergyóremetén, a Csortán Sándor és György Anna róm. kat. szülők fia házastársul akarja venni KERCSÓ ERIKÁT, aki szül. Gyergyószentmiklóson, a Kercsó András és Lőrincz Mária - Magdolna róm. kat. szülők leányát. – hirdetjük először

Adományok:

A Szent István templom és plébánia építésére

Összesen: 515 lej

-  3 név nélkül adakozó – 180 lej

- Néhai Réthi András hozzátartozói – 100 lej

- Páll Tünde – a Virág negyedből – 35 lej

- Török Vencel – a Kis utcából – 200 lej

Helyi hírek

Nemzetiségi Művészeti Fesztivált szervez Gyergyószentmiklóson, a helyi önkormányzat és az Erdélyi Magyarörmények Szövetsége, szeptember 8–10. között. Puskás Attila, az Erdélyi Magyarörmények Szövetségének elnöke beszélt a fesztiválról,melynek célja, hogy kiemelje Erdély sokszínűségét, és megmutassa azt, hogy...
Read more...
A Gyergyói Közösségi és Szociális Erőforrásközpont szervezésében került sor a „Fessünk álmokat!” projekt második részére. A négy éves projekt célja, hogy különböző korosztályok álmaikkal, terveikkel dolgozzanak melyet végül a gyergyószentmiklósi Fogarasy Mihály Általános Iskola mellett...
Read more...
Szeptember 2-án került sor a II. Gyergyói Szemle Nyári Találkozóra, melyen 20 Gyergyó térségi tudományos kutató, intézményvezető és néhány egyetemi hallgató vett részt. A találkozó célja a térségtől távol élő magasan képzett személyek és a...
Read more...
Az Egri Roma Szakkollégium látogatásával egybekötve kerekasztal-beszélgetést szerveztünk, augusztus 21-én, a helyi szociális szervezetek számára a gyergyószentmiklósi romák gazdasági-szociális helyzetéről. A beszélgetésen a polgármesteri hivatal két szociális referense, Kozma Tünde (sérült személyek és családjaikért felelős...
Read more...
A Gyergyói Közösségi és Szociális Erőforrásközpont logópályázatot hirdet a gyergyószentmiklósi Élmény Alap létrehozása alkalmából. A pályázat célja: nyomtatott (print) és on-line formában egyaránt használható logó létrehozása az Élmény Alap pályázati program számára. A logó megtervezésekor a következő...
Read more...
A gyergyói szociális szakkönyvtár 2014-ben jött létre abból a célból, hogy a városunkban jelenlévő segítő foglalkozású szakembereknek, illetve a távoktatásos képzési formában segítő szakmákat tanuló diákoknak segítségére legyen a szakmai felkészültségre. 2014-2017 folyamán a könyvtárban 440...
Read more...