Lelkiismeret vizsgálat


I. LELKIISMERETVIZSGÁLAT: az Evangélium szerint

"Szeresd Uradat, Istenedet teljes szívedbõl, teljes lelkedbõl és teljes elmédbõl." (Mt 22,37)

"Szüntelenül kell imádkozni, és nem szabad belefáradni." (Lk 18,1)

  • Fontosnak tartom-e az imát?
  • Szánok-e idõt (és mennyit) a rendszeres imára? (Napi negyed vagy félórát?)
  • Tudok-e figyelmesen és odaadóan imádkozni vagy elábrándozom?
  • Az imádságom mélyíti-e személyes kapcsolatomat Jézussal?
  • Nyitott vagyok-e evangéliumának befogadására?
  • Jelenlétében élek-e a Vele való töltekezés után is, hogy a munkám is ima legyen?
  • Áthatja-e imámat a személyes szeretet?

Bővebben: Lelkiismeret vizsgálat