Családok éve

II. János Pál: Üzenet a családoknak

janospal2A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia az idei esztendőt a Család évének nyilvánította, II. János Pál pápát pedig május 1-jén XVI. Benedek pápa boldoggá avatja. A Szent István Társulat e két esemény rendkívüli jelentőségét elismerve döntött úgy, hogy egy kötetben kiadja a lengyel pápa 1994 és 1999 között a családokhoz, a gyermekekhez, a nőkhöz és az idősekhez írt leveleit, hangsúlyozva, hogy egyetlen elődje sem fordult oly gyakran és emberi közvetlenséggel a családokhoz, mint Karol Wojtyla.

Bővebben: II. János Pál: Üzenet a családoknak

Hét jó tanács házaspároknak a lelkiéletről

A legtöbb házaspárnak nincs elképzelése arról, hogyan alakítson ki közös lelki életet. Általában nem is beszélgetnek lelki dolgokról. Egy felmérés szerint a házastársak e téren érzik magukat legtávolabb egymástól. Sokan egyetértenének azzal a feleséggel, aki így fogalmaz: „Nem szoktunk lelki dolgokról beszélgetni, pedig mindketten mélyen hívő családból származunk.” Íme néhány jó tanács azoknak, akik szeretnék közösen megélni hitüket, de nem tudják, hogyan fogjanak hozzá.

Bővebben: Hét jó tanács házaspároknak a lelkiéletről

Imádságok a Családok Évében

Istenem, megtestesülésed után földi életedben Te is családban akartál élni, ezzel is megszentelted a mi életünket. Megköszönök neked minden szeretetet, amit eddig kaptam. Kérem áldásodat szüleimre (és testvéreimre). Add, hogy Teutánad családtagjaim legyenek a legfontosabbak számomra, fontosabbak feladataimnál, munkánál, pihenésemnél.

Add, hogy környezetünk embertisztelő, családszerető legyen. Az otthoni békéből az isteni szeretettel áthatott kiegyensúlyozott felnőttek alkossák a társadalmat. A fiatalok becsüljék meg az időseket, szentségi házasságban élve minél több gyermek szülessen! Elsősorban ne a körülményekre, hanem az emberi életekre és a köztük megvalósuló szeretetre figyeljünk!

A szent család, Jézus, Mária és Szent József áldását kérem nemcsak saját családomra, hanem egyházközségünk minden családjára is! Ámen.

Bővebben: Imádságok a Családok Évében

Egymás felé indulva

Hívom a családokat a Család évében, 2011 februárjában - Bíró László püspök levele

Ameddig csak vissza tudunk tekinteni a múltba, láthatjuk, hogy a társadalom élete mindig a családokra támaszkodva szerveződött. A család volt az a legkisebb szervezet, amelyben az egyének élete kibontakozott, ahol gondoskodtak mindenkinek a testi-lelki szükségleteiről, családokból alakultak ki a törzsek, majd a nemzetek. Az érett korú emberek kiléptek családjukból, új családot alapítottak, és így fejlődött a társadalom. A párválasztást sok különböző szempont befolyásolta, az egyéni vonzalmat megelőzték a gazdasági, dinasztikus, hatalmi, stb. szempontok, csak alig száz éve érvényesülhet az egyének szabad akarata. A modern kor emberét - általában - semmi és senki nem kényszerítheti házasságkötésre, hallgathat a szívére, és szabadon küzdhet azért, hogy szíve választottjával alapíthasson családot.

Bővebben: Egymás felé indulva