A plébánia megszületése

szti01A két lakónegyed - Virág és Bucsin - felépítésével egyidejűleg megfogal-mazódik az igény, hogy a város alsó részének új templomra van szüksége.

Közösségfejlesztési szempontból fontos a plébánia létrehozása, hiszen a negyedekben lakókat nem kötik össze erős kötelékek, nagy részük a 70-es, 80-as években lezajló iparosítás után költözik a városba. Integrálódásukban egy közösségi intézmény tölthet be szerepet.

Bővebben: A plébánia megszületése

Támogatás

Szent István Plébánia

 

szti02

Cím:

535500 Gyergyószentmiklós
Testvériség sugárút, 6 szám
Hargita megye Románia

Adószám: 24567593


 

 

 

 

 

Banki adatok:

Román Kereskedelmi Bank, Gyergyószentmiklósi fiók

RON    RO65 RNCB 0155 1069 7984 0001
EUR     RO11 RNCB 0155 1069 7984 0002

Egyházadót elfogadunk banki átutalással is. Ebben az esetben arra kérjük a kedves híveket, hogy a megjegyzések rovatba tüntessék fel a lakcímüket.

Templomszentelés

Szent Istvánnak ajánlott római katolikus templomot szenteltek 2008 augusztus 20-án este Gyergyószentmiklóson. A hajlék, ahol még folytatódnak a munkálatok, a fél város lakosságát szolgálja majd. Az ünnepi szentmisét és a templomszentelési szertartást Jakubinyi György érsek és Tamás József püspök végezte, az ünnepségen több mint hétszázan vettek részt. A szentmisén részt vett a Márton Áron tartomány összes lovagja, továbbá ott voltak az idén avatandó jelöltek is. A tartományt elkísérte Nt. Kovács Gábor kovásznai esperes és Ft. Farkas Árpád csíkkarcfalvi plébános.

Királyi intelem „Építsetek templomokat!” – idézte az államalapító Szent István király intelmét dr. Jakubinyi György érsek a szentelési szertartáson mondott prédikációjában. Az érsek beszédében arra is kitért, hogy a harmadik évezred elején lényegében ennek a királyi felhívásnak tett eleget Gyergyószentmiklós

katolikus közössége az újabb templom építésével. A prédikáció után került sor a templom tulajdonképpeni megszentelésére, amikor az érsek megáldotta és szentelt olajjal megkente az oltárt, illetve Tamás József püspök és Portik Hegyi Kelemen főesperes-plébános ugyanezt a szertartást elvégezte a 12 kereszten, amelyeket a templom falaiba építettek. Ezután a hívek segédletével feldíszítették az oltárt, és elhelyezték Szent István ereklyéjét az oltáron.

Bővebben: Templomszentelés

Közösségépítés

szti10A templomot övező infrastruktúra - a plébánia épülete, iroda, irodai felszerelések, ifjúsági központ, kazánház stb. - felépítésénél, az ehhez szükséges anyagi javak előteremtésénél, talán sokkal fontosabb, hogy a lakónegyedekben élők egy erős közösséggé kovácsolódjanak össze.
Közösségfejlesztő szakemberek úgy tartják, a szomszédságok szerepe nagyon fontos és ahol nincs, ott kialakulásukra nagy szükség lenne, hiszen a társadalmi részvételünkre leginkább a lakóhelyünk ad megfelelő keretet.

Bővebben: Közösségépítés