A plébánia megszületése

szti01A két lakónegyed - Virág és Bucsin - felépítésével egyidejűleg megfogal-mazódik az igény, hogy a város alsó részének új templomra van szüksége.

Közösségfejlesztési szempontból fontos a plébánia létrehozása, hiszen a negyedekben lakókat nem kötik össze erős kötelékek, nagy részük a 70-es, 80-as években lezajló iparosítás után költözik a városba. Integrálódásukban egy közösségi intézmény tölthet be szerepet.
2003-ban Hajdó István akkori főesperes-plébános kérésére a gyilkostói Szent Kristóf kápolna tervezője, Anthony Gall elkészíti a létesítendő új templom tervrajzát. Ez a terv azonban túlságosan költségesnek bizonyul, emiatt a gyulafehérvári főegyházmegyei hatóság újabb terveket kér.
Az újabb tervek közül végül Köllő Miklós műépítész és Csiszér Lóránt mérnök terve bizonyult kivitelezhetőnek. Az oltárt Polgár Botond helyi szobrászművész készíti, - az aki a templom elé helyezendő Szent István szobrot is alkotja.
szti03P1000003
Formájában a Szent Koronát idéző templom 19 méter magas, 27 méter hosszú és 18 méter széles, közel 400 ülőhelyes és akár hatszáz hívő befogadására is alkalmas.
A város védőszentjének ünnepén, 2005. december 6-án megtörténik az alapkő-letétel.
A hajdani nagyszakácsi pálos kolostorban lelt csontereklyék egy darabját még Hajdó István főesperes-plébános kérésére, Mandák Attilának, az egri - Segít a város - Alapítvány titkárának a közbenjárása révén, a Szent István Lovagrend és Szabó Géza, a budapesti Szent István Bazilika plébánosa adományozta a gyergyószentmiklósi híveknek. Ereklyetartóként a Szent Korona pontos mása szolgál, amelyet Kevi Farkas Zsolt budapesti ötvösművész készített. Az ereklyét 2006 pünkösdjén hozták a városba.
A nyolcszázezer lej értékű beruházás 48 százaléka a gyergyószentmiklósi hívek adományaiból gyűlt össze.
2008 augusztus elsejétől Bartos Károly atya - tartományi prior a Szent István templom új plébánosa.
2008 augusztus 20-án az ünnepi szentmisét és a templomszentelési szertartást dr. Jakubinyi György érsek végezte, az ünnepségen több mint hétszázan vettek részt.
szti06szti04
Az új plébánia január elsejéig még egy adminisztráció alatt működik a városi főesperességgel, ám a leválást követően is együttműködnek az építkezési munkálatok befejezéséig. Az alakulóban lévő plébániához tartozik majd a város alsó része, vagyis a város római katolikus lakosságának egyharmada.

Tető alatt a plébánia épülete, amelyben közösségi és ifjúsági központot is látesítenének, a további munkálatok azonban pénzhiány miatt lassan haladnak.

szti08 szti07

A templom külső- és a körülötte lévő tér rendezése még várat magára, ugyanis ahhoz újabb kétszázezer lejes finanszírozási alap szükséges;