Hit éve

Az októberi hónap célkitűzése:
Tudatosítani, hogy Isten létezik, ő a hatalmas, szerető Isten, és ezért bízhatunk benne!

A Hit évében elnyerhető búcsúk

Az Apostoli Penitenciára – folyó év szeptember 14-én kelt dekrétumával – a Hit éve alkalmával 2012. október 11. és 2013. november 24. között búcsúk elnyerését engedélyezte.

A Katolikus Egyház Katekizmusa (Budapest 2002. 401.) 1471. pontja ezt tanítja: „A búcsú Isten színe előtt a már megbocsátott bűnökért járó, ideigtartó büntetések elengedése, melyet a keresztény hívő, aki megfelelően fölkészült és teljesítette a kiszabott föltételeket, elnyer az Egyház segítségével, amely mint a megváltás szolgálója Krisztus és a szentek elégtételt nyújtó érdemeinek kincstárát hivatalosan kezeli, és abban részesít. A búcsú részleges vagy teljes, attól függően, hogy a bűnökért járó ideigtartó büntetéstől részlegesen vagy teljesen szabadít-e meg. Minden hívő nyerhet búcsúkat önmaga számára vagy az elhunytak javára."

A búcsúnyerés szokott feltételei:

1.– el kell végezni az előírt bűnbánati cselekményt vagy imát,

2.– szentgyónást kell végezni bármikor, a búcsúnyerés napja előtt is,

3.– szentáldozáshoz kell járulni, és

4.– a Szentatya szándékára imádkozni (Miatyánk, Üdvözlégy és/vagy Hiszekegy).

A Hit évében elnyerhető teljes búcsú első feltétele:

Bővebben: A Hit évében elnyerhető búcsúk

A hit éve a világegyházban és a gyulafehérvári főegyházmegyében

2012. október 11-én kezdődik a Hit éve, amelynek célja, hogy hirdessük Krisztust azoknak, akik nem ismerik, vagy csupán egy történelmi személyiséget látnak benne.
A kegyelem pillanata lesz a Hit éve, amikor még teljesebben Istenhez fordulhatunk, megerősíthetjük hitünket, és örömmel hirdethetjük őt az embereknek, új lendületet adhat az egyház missziójának, és kivezetheti az embereket abból a sivatagból, amelyben gyakran találják magukat, és elvezetheti őket az élet helyére, a Krisztussal való barátságra.

Bővebben: A hit éve a világegyházban és a gyulafehérvári főegyházmegyében