Templomszentelés

Szent Istvánnak ajánlott római katolikus templomot szenteltek 2008 augusztus 20-án este Gyergyószentmiklóson. A hajlék, ahol még folytatódnak a munkálatok, a fél város lakosságát szolgálja majd. Az ünnepi szentmisét és a templomszentelési szertartást Jakubinyi György érsek és Tamás József püspök végezte, az ünnepségen több mint hétszázan vettek részt. A szentmisén részt vett a Márton Áron tartomány összes lovagja, továbbá ott voltak az idén avatandó jelöltek is. A tartományt elkísérte Nt. Kovács Gábor kovásznai esperes és Ft. Farkas Árpád csíkkarcfalvi plébános.

Királyi intelem „Építsetek templomokat!” – idézte az államalapító Szent István király intelmét dr. Jakubinyi György érsek a szentelési szertartáson mondott prédikációjában. Az érsek beszédében arra is kitért, hogy a harmadik évezred elején lényegében ennek a királyi felhívásnak tett eleget Gyergyószentmiklós

katolikus közössége az újabb templom építésével. A prédikáció után került sor a templom tulajdonképpeni megszentelésére, amikor az érsek megáldotta és szentelt olajjal megkente az oltárt, illetve Tamás József püspök és Portik Hegyi Kelemen főesperes-plébános ugyanezt a szertartást elvégezte a 12 kereszten, amelyeket a templom falaiba építettek. Ezután a hívek segédletével feldíszítették az oltárt, és elhelyezték Szent István ereklyéjét az oltáron.

Sajátossága és különös értéke is van a felszentelt templomnak. Az egri Segít a Város Alapítvány egy másolatot készíttetett a Szent Koronáról, és ezt ajánlotta az újonnan alakuló egyházközségnek. A budapesti Szent István-bazilika pedig egy ereklyét adományozott Szent István koponya csontjaiból. „A korona és az ereklye ott lesz elhelyezve az oltáron, amely újfalvi gránitkőből készült. Maga az oltár is úgy lesz elkészítve, hogy szembe néző része Szent István palástjára utal”.

Augusztus elsejétől Bartos Károly atya - tartományi priorunk személyében új plébánosa van Gyergyószentmiklósnak, aki a befejezés előtt álló Szent István-templomban fogja szolgálni a város alsó részének lakóit. „Egy érdekes reményt látok az emberekben, ami az életüket szebbé tenné, javítaná, jövőképet formálna. Jelenlegi tapasztalataim alapján azt is látom, mindenki próbálja a legjobbat odatenni. A kőfaragó, aki az oltárt készíti, a tervező mérnök; teljes egyházközségi együttműködés révén valósult meg ez a beruházás. Sajátjuknak érzik az emberek, annak ellenére, hogy a külső forma kissé idegennek tűnhet a székelység számára” – fogalmazott a Székelyudvarhely melletti Vágásról érkező plébános. Mint mondta, család egyház után vágyakoznak a hívek: „Én ilyenben gondolkodtam, azt hiszem a főesperes is így ismert engem, és több mint valószínű ezért vagyok itt” – mondta Bartos Károly.

Szent Gellért Lovagrend és az erdélyi tartomány minden tagja sok sikert kíván az új plébánosnak, Istentől megáldott szolgálatot!

forrás: tartomany.com