Családok éve

Imádságok a Családok Évében

Istenem, megtestesülésed után földi életedben Te is családban akartál élni, ezzel is megszentelted a mi életünket. Megköszönök neked minden szeretetet, amit eddig kaptam. Kérem áldásodat szüleimre (és testvéreimre). Add, hogy Teutánad családtagjaim legyenek a legfontosabbak számomra, fontosabbak feladataimnál, munkánál, pihenésemnél.

Add, hogy környezetünk embertisztelő, családszerető legyen. Az otthoni békéből az isteni szeretettel áthatott kiegyensúlyozott felnőttek alkossák a társadalmat. A fiatalok becsüljék meg az időseket, szentségi házasságban élve minél több gyermek szülessen! Elsősorban ne a körülményekre, hanem az emberi életekre és a köztük megvalósuló szeretetre figyeljünk!

A szent család, Jézus, Mária és Szent József áldását kérem nemcsak saját családomra, hanem egyházközségünk minden családjára is! Ámen.

* * *

- Mennyei Atyánk, hálát adunk Neked az élet és a család ajándékáért.

- Adj nekünk erőt, hogy Szent Erzsébet példája nyomán nagylelkű szeretetben és örömben élhessünk.

- Segítsd a házaspárokat küldetésük teljesítésében, hogy a hitet, melyet őseinktől kaptunk, továbbadhassák.

- Nyisd meg a gyermekek szívét, hogy kibontakozzék bennük a keresztségben kapott hit csírája.

- Engedd, hogy fiataljaink növekedjenek a hitben és Jézus ismeretében; a házasság előtt állók pedig merjenek remélni boldog házasságot, és tisztán megélt szerelemmel készüljenek arra.

- Növeld a házastársak között a szeretetet és a hűséget, különösen kérünk azokért, akik házasságukban nehézségekkel küszködnek. Fogadd el hálaadásunkat a hűséges, az életre nyitott örömteli házasságért.

- Áraszd kegyelmedet és áldásodat nemzetünk minden családjára.

- Adj belső békét az özvegyeknek és egyedülállóknak, a kudarcoktól szenvedőknek.

- Adj bölcsességet és kitartást a családokért fáradozó a világiaknak, püspökeinknek és papjainknak, hogy megértve az idők jeleit fáradhatatlanul hirdethessék az élet és a család evangéliumát.

- Világosítsd meg a közélet felelőseit, hogy felismerjék, mit kell tenniük a család és a haza javára.

- Kérünk téged, szabadítsd fel szívünket a szolgáló szeretetre Józseffel, Máriával, valamint a Te Fiad, a mi urunk Jézus Krisztus által.