Belső iránytű

Belső iránytűvel vissza a természet rendjéhez

A gyergyószentmiklósi Szent István plébánián október 12-én, pénteken a „Belső iránytű" néven elindult egy felnőtteket célzó előadássorozat, melyre minden hónap második, illetve negyedik péntekén kerül sor. Az előadások alkalmával különböző szakemberek segítségével, mint teológus-szociológus, pszichológus, pszichiáter, tanár stb. a hétköznapi életet érintő dolgokról folyik a beszélgetés.
A péntek esti előadást dr. Szakács F. Sándor teológus-szociológus, a Pro Educatione ernyőszervezet operatív igazgatója „A felnőttképzés népünk szolgálatában, múlt – jelen – jövő" címmel tartotta, mintegy harminc jelenlevőnek. A modern népnevelés kihívásai kapcsán példákkal nyomatékolt előadása első felében az Isten által tökéletesen megalkotott világegyetemről, a naprendszerről, az életnek helyet adó bolygóról, a Földről is szólt. A szabad akaratról, mely három nagy dolgot támaszt fel: a felelősséget, a választási lehetőségeinket, a döntéseink következményét.

Létünk, jelenünk meggyengítőjének a túlzott fogyasztást említette. Szólt a szavak és gondolatok erejéről, melyek akár a világot is megváltoztathatják, illetve a korszerű népnevelés kihívásairól, a modern természettudományokról, melyek istenhitre épülnek, ezért állítása szerint, keserves munka materialistának lenni, hisz „a materialistának állandóan meg kell győznie magát arról, hogy Isten nem létezik".
Beszélt a különböző síkokon történő adás-kapásról: „Az anyagi síkon történő adás-vételkor valahonnan valami elvándorol valahova. Ahonnan elveszik, ott többé már nincsen. Az információs síkon történő adásvételkor ahonnan elveszik az információt, onnan nem tűnik el. Itt is, ott is megmarad. A szeretet síkján, ahova adok, ott megjelenik, ahonnan elveszek ott több lesz, tehát halmozódik ott, ahonnan adok".
Szólt a média által közvetített hamis világról, a kommunizmus és kapitalizmus által közvetített „értékekről", a félelmek, a bizalmatlanságok „blokkoló" hatásáról.
A kultikus erőterek, mint Csíksomlyó, „újrafelfedezését" is említette, a Közép – Európán átívelő Mária Út néven ismert zarándokút mellett.
De szólt a 2011-ben létrejött Pro Educatione Egyesületről is, amely a felnőttképzéssel foglalkozó szervezeteknek olyan hálózatot teremt, amely keresztény értékeken alapuló elméleti és gyakorlati tudást biztosít.
Az előadás végén kötetlen beszélgetésre is sor került. Kérdéseiket, észrevételeiket is megfogalmazhatták a jelenlevők.
Mi lehet a felnőttképzés jövője – kérdésre az előadó a non-formális, és informális képzést látná.
A beszélgetés alatt szóba került mintegy a felnőttképzés feladataként az eltűnő félben levő munkamorál és munkaerkölcs is. A jelenlevők többsége „a kiutat" a felnövekvő generáció helyes képzésében látta, a felnőttképzést szinte késeinek ítélve.
A beszélgetés alatt a régi értékekhez való visszatérést talán mindenki a legfontosabbnak tartotta.

Bajna Gyöngyi