Egyháztanács

Van egyháztanácsunk!

2009. december 25-én, karácsony napján a 11 órás szentmise keretében ünnepélyes eskületételre került sor; így jött létre a  Szent István Plébánia egyháztanácsa. Az esküt ft. Portik-Hegyi Kelemen főesperes jelenlétében tették le azon tanácsosok, akik ezt a szolgálatot vállalták.

Volt néhány ember, aki a jelöltségből illetve a megválasztottak közül kérte felmentését elfoglaltságaira hivatkozva, de ugyanakkor felajánlotta további segítségét és közreműködését.

A Gyulafehérvári Főegyházmegyei Hatóság 1666/2009-es számú leiratában (2009. december 22-én) jóváhagyta az egyháztanácsot a „az alábbi összetételben:


Czink Attila gondnok

Hajlák István algondnok

Pongrácz András pénztáros

Váradi-Czáka Gyöngyvér jegyző

Bencze Attila egyháztanácsos

Csíki Miklós egyháztanácsos

Dániel Margit egyháztanácsos

Făgărăşan Tibor egyháztanácsos

Fehér Mária egyháztanácsos

Gál Éva egyháztanácsos

Id. Csíki József egyháztanácsos

Ifj. Csíki József egyháztanácsos

Kémenes Balázs egyháztanácsos

Petuker József egyháztanácsos

Szabó Loránt egyháztanácsos

Sándor István egyháztanácsos

Bíró Árpád egyháztanácsos

Kémenes Árpád egyháztanácsos

Siklódi Károly egyháztanácsos

Tőkés Károly egyháztanácsos

Szabó István egyháztanácsos


 

Az új egyháztanács megbízása három évre szól – 2012 december 31-ig bezárólag.”

Az új egyháztanácsosok gyakorolhatják jogaikat és kötelezettségeiket az egyházközség javára. Munkájukra Isten bőséges áldását kérjük, köszönjük az aktív közreműködést.

Itt használom ki a lehetőséget, hogy hálámat és köszönetemet fejezzem ki a Gondnokságnak, akik a tanács létrejöttéig teljes odaadással és lelkesedéssel végezték a sokrétű feladataikat. Isten fizesse meg jóságukat!

Bartos Károly

plébános