Egyháztanács

Lesz-e egyháztanács?

jeloltek_kicsiA Gyulafehérvári Főegyházmegyében 1993. szeptember 1-én Bálint Lajos érsek elfogadta a plébániák igazgatási szabályzatát. Ebben az egyháztanács megválasztása és működése is szerepel. Az 1201/1993 számú leírat 28-as pontjának a.) bekezdése a feladatoknál leírja, hogy az 536-os egyházi kánon kívánalmai alapján a képviselő testület (= egyháztanács) feladatai a lelki, karitatív, istentiszteleti és hitbuzgalmi élet támogatása; a B.) pontban a betegek, segélyre szorulók, vallásoktatásra kötelezett tanulók számbavétele; c.) katolikus lapok, kiadványok terjesztése; d.) felügyelet a templomi rendre.

A Szent István Plébánia megbizott vezetői arra gondoltunk, hogy a most szerveződő egyháztanácsot három munkacsoportra osztjuk: 1.) pasztorális bizottság, 2.) gazdasági bizottság, 3.) caritas bizottság. E három bizottság tagjai között is különféle feladatok és felelős munkakörök elvégzését bízzuk lelkes híveinkre, hisz a világi hívek képviselete és felelős munkavégzése könnyebb információátvitelt és hatékonyabb építést tesz lehetővé. Isten szent népe az egyház mi vagyunk, közösen és így kell építenünk Isten országát.

Erre kérjük Mennyei Atyánk áldását imával és munkával. A választás november 22-én lesz a szentmisék után; kérünk, hogy javaslataitokkal, hozzászólásaitokkal és építő véleményetekkel működjetek közre és imáitokkal támogassatok!

A Szent István Plébánia papjai

A jelöltek listája

1. Bajkó Tibor
2. Bencze Attila
3. Bíró Árpád
4. Czink Attila
5. Csata Lászl