Felekezeti oktatás

Felvételire készülnek

teo12plakatHamarosan véget ér az idei tanév, és sok fiatal el kell gondolkodjon a hogyan-továbbiról. Köztük vannak olyan nyolcadikosok is, akik egy sajátos pályán szeretnék folytatni, a városunk egyetlen vokacionális (hivatásszerű) középiskolai osztályában, vagyis a római katolikus teológián. Ezért az ennek az osztálynak otthont adó Gépgyártó Iskolaközpont gőzerővel dolgozik azon, hogy megfelelően tájékoztassa és fogadja a jelentkezőket.

A szakközépiskola lelkészei és tanárai felkeresik a napokban a Gyergyói-medence általános iskoláit, hogy személyesen beszélgessen a fiatalokkal. Így a nyolcadikosok szóban, szórólapon, filmben és facebook-oldalon (facebook.com/gepgyarto.iskolakozpont) értesülhetnek arról, hogy május 28-30. között iratkozhatnak a teológia osztályba való felvételi vizsgára, a szóbeli és írásbeli vizsgára május 30 – június 2. között fog sor kerülni, erről az iskola titkársága fogja tájékoztatni a beiratkozottakat. A szóbeli vizsgán a Szentírásról és a Tízparancsolatról fognak beszélgetni a jelentkezők a tanárokkal, míg az írásbeli vizsgán a 7-8. osztályos hittan anyagból összeállított tesztlapot kell megoldjanak. Hogy miért választja 2006 óta egyre több fiatal ezt az osztályt. Akik ebben az osztályban végeztek vagy tanulnak, azt mondják, hogy itt többet kapnak mint máshol: sok lelki beszélgetés, iskolán kívüli program, személyes kapcsolatok, támogatás és kirándulások teszik színesebbé a diákéveket. Így remélhető, hogy idővel a vidékünk is újra olyan népszerű lesz a hittan osztály, mint amilyen volt az egykori Fogarassy Leánynevelő Intézet korában, vagy napjainkban Magyarországon, ahol a legjobb iskoláknak számítanak a katolikus tanintézetek.