Hirdetések

Hirdetések 2019. február 10. – Évközi 5. vasárnap

· Holnap kezdődik a Házasság Hete. Ennek keretében egész héten programok lesznek házaspárok részére. Részletek olvashatók a plakátokon és a plébániánk facebook oldalán. Bíztatjuk híveinket, vegyenek részt a programokon.
· A kedves hívek figyelmébe ajánljuk, hogy mindazon személyek, akik rendelkeznek jövedelmi adójuk 2 % -ával felajánlhatják az egyháznak is. A kitöltendő nyomtatványokat átvehetik a templom kijáratánál. Fontos tudni, hogy idéntől a leadási határidő MÁRCIUS 15. A nyomtatványokat az első pontnál a személyes adatokkal kitöltve és aláírva a plébánia irodájában kell leadni legkésőbb márc. 10-ig.
· Az Őszirózsák Idősek Klubja szeretettel várja olyan új tagok jelentkezését, akik szívesen részt vesznek a klub életében.
· Férjek és édesapák lelki hétvégéje lesz a csíksomlyói Jakab Antal Házban február 22 – 24 között. Jelentkezési határidő febr. 17. Részletekért érdeklődni lehet a plébánián és a csalad.ro weboldalon.
· Engesztelő napot szerveznek a Szűzanya gyergyói könnyezése kezdetének 11. évfordulójára szombaton, febr. 16-án a Szent Miklós plébánián. Részletek olvashatók a hirdetőtáblán.
· Az elmúlt vasárnap a reggeli órákban leégett a sepsibükkszádi plébánia épülete. A plébánia megsegítésére gyűjtést rendelt el a Főegyházmegye. Ezért a jövő vasárnap, február 17-én a perselyezést erre a célra fordítjuk.

Helyi hírek

A 2018-2019 –es tanévet 38 tanuló kezdte el és ebből 33 tanuló sikeresen be is fejezte. Sajnos voltak olyan tanulók akik az év folyamán különböző okok miatt kiestek az iskolánkból de a többiekkel sikerült elérni...
Read more...
Egy újabb olyan esemény végéhez értek a Step Dance Sportklub táncosai, amiről nehéz nem lélegzet-visszafojtva beszélni. Végre egy újabb dédelgetett álmuk, vágyuk teljesülhetett. A sok teendő, feladat halma között könnyű elfáradni, kicsi káoszt érezni a...
Read more...
Hogyan közeledjünk egy kutyushoz, merjük-e megsimogatni és ha igen, hogyan? Milyen szabályokat kell betartani ahhoz, hogy barátság alakulhasson ki ember és kutya között? Ezekre a kérdésekre kaphattak választ egyhetes tábor keretében azok a gyerekek, akik...
Read more...
Ezzel a mottóval indította útjára a Sie-Sie Stúdió Egyesület az első Román pótérettségi felkészítőt 2019. Augusztus 5-9. között a Gyergyószentmiklósi Városi Könyvtárban. Dr. Szabó Zsolt román szakos tanár segédletével a résztvevő diákok napi 6 órát készültek...
Read more...
Ifjúságkutató műhelymunkára gyűltek össze a kolozsvári Szociológia és szociális munka kar első éves diákjai. A Gyergyói Közösségi és Szociális Erőforrásközpont által megszervezett program célja egy 2018-as, átfogó szociológiai kutatás eredményeinek feldolgozása volt. Augusztus 29-31. között ifjúságkutató...
Read more...
Az összesítés szerint 5 edzőtábor zajlott a Step Dance Sportklub berkein belül, július és augusztus között, megmozgatva 350 gyermeket, 150 óra edzéssel, 672 óra felelősséggel, millió nevetéssel, ezeregy játékkal és végtelen élménnyel. Az élet sorsszerűsége olyannyira...
Read more...