Hirdetések

Hirdetések 2019. március 31. – Nagyböjt 4. vasárnapja

· Folytatódnak a hittanórák a beosztás szerint. Várjuk a fiatalokat is ifiórára kedden 19 órára. Az elsőáldozókat a plébániára várjuk hittanórára.
· Nagyböjt minden péntekén du. 17.15 órától keresztúti ájtatosságot tartunk.
· Papi rekollekciós szentmise lesz holnap 10 órától a Szent Miklós templomban.
· Jövő héten elsőpéntek, meglátogatjuk a betegeket.
· Felkészítőt tartunk szülők és keresztszülők részére pénteken, április 5-én 18.30 órától a plébánián.
· Buzdítjuk a híveket a húsvéti szentgyónás elvégzésére és a gyakori szentáldozásra, melyek a lelki életben való fejlődés nélkülözhetetlen elemei.
· Húsvét közeledtével a kedves hívektől adományokat fogadunk el a Szentsír díszítésére.
· Zarándoklatot szervezünk Gyulafehérvárra a gyermekek és ministránsok részére a nagycsütörtöki olajszentelési szentmisére. Jelentkezni lehet április 12-ig. Az utazás ára 40 lej gyermekeknek, amit egy összegben a jelentkezéskor kell kifizetni.
· A HIVATÁS ÉVÉBEN arra hívjuk meg híveinket, hogy imáikkal támogassák azokat, akik a papi és szerzetesi hivatást vállalták. Szükségük van az imára, hogy hivatásukban megerősödjenek és kitartsanak. Tervünk az, hogy minden pap és szerzetes mögött álljon egy imádkozó személy. Ennek érdekében arra kérjük kedves híveinket, hogy vállaljanak imát egy-egy papért vagy szerzetesért, bekapcsolódva ebbe a közös imahálóba. Az imát vállaló személy egy pap vagy szerzetes keresztnevét fogja megkapni, akiért naponta elvégez egy Miatyánkot és egy rövid fohászt. Kérjük, jelentkezzenek a plébánián a név, postacím, e-mail cím és telefonszám megadásával. Köszönjük a szolgálatot!
· A „Jó ha tudunk róla” - előadás sorozat keretén belül szeretettel hívunk mindenkit Kurdics Mihály - magyarországi előadó – „Függetlenül a függőségektől (Te döntesz) - Drog függőség, a közösségi terek veszélyei” című előadására ápr. 4-én, csütörtökön este 7 órára a plébánia nagytermébe.
· Mivel meghosszabbították a 2%-os adóív leadási határidejét, továbbra is szívesen fogadjuk, ha jövedelmi adója 2%-ával plébániánkat támogatják. Az űrlapok elvihetők a kijárattól és kitöltve a plébánián leadható.
· A marosvásárhelyi Keresztelő Szent János plébánia REMÉNY zenecsoportja a BÉKESSÉG NEKTEK című zenés- elmélkedés műfajú előadása lesz a szent István Plébánián. Az előadás témája: A Modern Ember Tragédiája Krisztus Keresztútján
Időpont: 2019. április 7-én, vasárnap 19 órától. Minden érdeklődőt szívesen várunk!
· Kézműves foglalkozás lesz gyermekeknek és kézimunkázni szerető felnőtteknek minden szombaton 11 órától a plébánia hittantermében. Szeretettel várunk mindenkit!

Helyi hírek

Nem szegi kedvét a szárhegyi embernek, ha kevés káposzta terem a háromszáz éves, vékony héjúból, lecserélni sem akarja a lapos fejeket más magra. Hálát ad a kicsiért is háromnapos fesztivállal. Szárhegyen káposztát nem ültetnek, hangzik a...
Read more...
A gyergyói szociális szakkönyvtár 2014-ben jött létre abból a célból, hogy a városunkban jelenlévő segítő foglalkozású szakembereknek, illetve a távoktatásos képzési formában segítő szakmákat tanuló diákoknak segítségére legyen a szakmai felkészültségre. 2014-2018 folyamán a könyvtárban 720...
Read more...
Mozgalmas hétvégéje volt azoknak a fiataloknak, akik a Gyergyó Területi Ifjúsági Tanács programjain vettek részt november 23-25 között. A párhuzamosan zajló programszámokkal főként a fiatalok képzésére fektették a hangsúlyt a programszervezők. Mind a három rendezvény...
Read more...
A szociálisháló.ro az erdélyi magyar szociális tevékenységű nonprofit szervezetek információs portálja. A két és fél éve indult honlapon 160 szervezet regisztrált. Őket, valamint 350 szociális munkást szolgálunk ki hírekkel, katalógussal, szakmai erőforrásokkal. Küldetésünknek tekintjük a...
Read more...
Az idei Tanulmányok tárháza 2018. december 10-én lett megszervezve Gyergyóalfaluban. Az előző évekkel ellentétben ez egy rendhagyó Tanulmányok tárháza volt, mert csak egy témakörre koncentrálódott. De ez a témakör annyira sokszínű, hogy így is nagyon...
Read more...
Idén is álomfestők keze által színesedik a gyergyószentmiklósi sikátor fala. A Fessünk Álmokat program már negyedik kiadásához közeleg, célcsoportját pedig a gyergyószéki családosok alkotják. A rendezvény két hétvégét ölel fel: július 6-7 között a tervezésé,...
Read more...