Hírek

KRISZTUSBAN SZERETETT TESTVÉREINK!

Örömmel szólítunk meg Karácsony alkalmából a béke és a szeretet ünnepén! E levelünk három részben szeretne Titeket felvilágosítani.

1. Milyen egyházközségben gondolkodunk?

Családegyház! Többektől hallottuk, hogy a család a legfontosabb az életetekben és ez az örömötök forrása. Szeretnénk, ha a Szent István Plébánia is egy család lenne. Nagylelkű család, aki hálás Isten ajándékaiért, be is tudja fogadni , tovább is szeretné adni. A családfő a Jóisten, aki olyan csodálatosan gondoskodik rólunk, hogy fel sem tudjuk mérni. A család párbeszéde Istennel az imádság, ez kapcsolatban tart Vele, a másik emberrel, önmagammal és a természettel. Ez a személyes és mély kapcsolat a forrása egy közösség születésének, életének. Szeretnénk, ha minél több emberrel, családdal személyes kapcsolatot tarthatnánk fel. Kérünk, gyertek be az irodába, várjatok meg szentmise után, ne csak egyházi hozzájárulást fizetni, hanem ismerkedni, beszélgetni, elmondani, mivel tudnék hozzájárulni egy jobb közösség kialakulásához, stb. Alapszabály, hogy minél többet adok be magamból, értékeimből egy közösségnek, annál többel ajándékoz meg a közösség maga.

Ha bajaitokkal fordultok hozzánk, számíthattok ránk. A jó hangulat, az öröm, „annak keresése, ami összeköt bennünket” hallatlanul fontos; Isten szándéka szerint lenne, ha mindannyian örömmel, lelkesedéssel jönnénk a templomba, a közösségbe; közösségi együttlétünk után pedig hálálkodva térnénk haza.

2. Milyen szervezéseket bonyolítottunk?

Sikerült megalakítani az egyháztanácsot. Titeket képviselnek ezek a tanácsosok, és Isten szándéka szerint olyan döntéseket hoznak, ami a közösség érdekeit szolgálja. Ti is adjatok tanácsokat nekünk olyan kérdésekben, amelyekben szakemberek vagytok. Több csoport megalakítása is tervünkben van, fejezzétek ki Ti is igényeiteket.

Lassan elkészül a Testvériség utcában az irodánk, egy beszélgető szoba és két közösségi terem. Ez az épület családi házunk, mindenki otthon van benne. Attól jó és célirányos egy ház, ha élet van benne. Vigyünk bele életet! Gyertek be, nézzétek meg, örvendjünk együtt!

Alakul a Caritas csoportunk is, mely a szegényeket, elhagyatottakat, egyedül élőket próbálja felpártolni. Már sokat tevékenykedtek, Isten fizesse nekik.

Ebben a világban élünk, bár nem ennek a világnak fiai vagyunk. Azt gondoljuk, hogy a modern technikai segítséget igénybe kell vennünk. Ezért van internet oldala a plébániának: www.szentistvanplebania.ro. Ezen próbálunk minden fontos dolgot hozzáférhetővé tenni: prédikációk, elmélkedések, hirdetések, miserend stb. Most karácsonyra megajándékozunk titeket egy szívességhálóval; ez azért van, hogy egymás szolgálatára legyünk. Írjuk le mit tudok felajánlani a közösségnek, egyes személyeknek, és bátran azt is, mire van szükségem. Kérünk, regisztráljatok, használjátok, iratkozzatok fel hírlevelünkre, írjatok véleményt, e-mailt.

3. Hogyan gondolkodunk a jövőről?

A szegénység ellenére köszönjük a sok anyagi támogatást a belénk vetett bizalmat és biztatást. Szeretnénk felvenni a kapcsolatot azokkal, akikkel nem találkoztunk az utóbbi időben. Ha az egyház vezetői részéről bárkit is sértés, bántás ért volna, felkínáljuk a lehetőséget a kiengesztelődésre, és bocsánatot kérünk. Segítsetek egymást újra felfedezni; ti is eszközei lehettek annak, hogy újra otthon érezzék magukat az egyházban azok is, akik valami miatt elzárkóztak.

Tiszta képet próbálunk a közösségről kialakítani, ebben segítségünkre vannak a családlapok is. Címszavakban: Házasságokat rendezni, ahol lehetséges! Elmaradt elsőáldozásokat bepótolni! Betegeket ellátni havonta, jelentsétek be! A gyerekeket és a fiatalokat bekapcsolni a plébánia életébe.

Olyan közösség vagyunk, mint egy nevelésre szoruló gyermek, de azzal a lelkesedéssel és alapvető bizalommal, amit a gyermek hordoz.

A plébánia élén szolgáló személyek elérhetőségeit is felírtuk, kérjük mindig a megfelelő személyt keressétek lelki támasz, kiengesztelődés, besegítés, éneklés, stb. végett.

 

KÍVÁNUNK NEKTEK ISTENTŐL MEGÁLDOTT BÉKÉS KARÁCSONYT ÉS ÁLDOTT ÚJ ESZTENDŐT !

Gyergyószentmiklós, 2009. december 24.

 

Testvéreitek Krisztusban:

ifj. Czikó László, segédlelkész 0743790967

Bartos Károly, plébános 0746565212

Czink Attil, gondnok,  0721252153

Blénesi Mária Magdoln,  titkárnő 0752156226

Bartis Szabolcs, kántor 0743056606

Dániel Hunor, sekrestyés 0741669102

KRISZTUSBAN SZERETETT TESTVÉREINK!

Helyi hírek

There are not feed items to display.
  • Check if RSS URL is online
  • Check if RSS contains items