Hírek

XI. Tanulmányi Napok: Az egyház társadalmi tanításáról

TanulmanyiNapok2013 2442Tizenegyedik alkalommal szervezett tanulmányi napot Az egyház társadalmi tanítása címmel a Márton Áron Társaság (Budapest), Hargita Megye Tanácsa és a Hargita Megyei Kulturális Központ január 25-én Csíksomlyón, a megyei tanács Multifunkcionális Központjában. Az idei konferencia fő témája a Közjó és szubszidiaritás. Autonómia és közösség voltak, mottója: "Európának érdekében áll, hogy ura legyen saját sorsának." (Robert Schuman)

A rendezvény megnyitóján Borboly Csaba, Hargita Megye Tanácsának elnöke köszöntötte a résztvevőket, kiemelve, a közjó szolgálata együttes feladata a közélet minden szereplőjének, ennek érdekében a megyei tanács évek óta kiemelt figyelmet szentel az egyházakkal való együttműködésnek, a jó megoldások felkutatásának, amelynek egyik eszköze az évente megszervezett találkozó. Ezen évről évre keresik a választ egy-egy időszerű kérdésre, idén arra, hogy hogyan tudunk önállóan élni, autonóm formában.

- Ehhez nélkülözhetetlen az egyházak szellemi ereje, szociális érzékenysége is, és tartalékainkat, erőforrásainkat kihasználva keresnünk kell egy önálló életforma megteremtéseinek lehetőségeit - emelte ki a tanácselnök.

Soós Károly, a Márton Áron Társaság elnöke elmondta, a társaság immár 11. esztendeje szervez tanulmányi napot Az egyház társadalmi tanítása címmel, társadalomtudományi elvek alapján, az erdélyi magyar politikum, egyháziak, érdeklődő értelmiségiek, szakemberek, a tudományok képviselői, az érdeklődő egyetemi hallgatók számára. Kiemelte, minden szakembernek szellemi töltekezésre van szüksége annak érdekében, hogy korunk bonyolult körülményei között is az igazságot és az igazságosságot, a közjót szolgálja.

- Egyben szellemi és lelki elmélyülésre, kilépésre is szüksége van a napi feladatok között, hogy feltöltődve jobban végezzük munkánkat, hitelesebben szolgáljuk a ránk bízott közösségeket, nemzetünket. Immár bő évtizedes, jelentős hagyománnyal rendelkező "tanulmányi napunk" ezt a célt kívánja szolgálni. Akik már részt vettek rajta, visszajelzéseink szerint feltöltődve és örömmel mentek haza a nap végén, derűvel s tele újabb belső motivációval - ecsetelte Soós Károly.

Sógor Csaba RMDSZ-es európai parlamenti képviselő a megnyitó során elmondta, autonómia ott van vagy lehet, ahol létezik erős közösség is.

- Az autonómia nem cél, hanem eszköz arra, hogy gyarapodó, gazdaságilag, szellemileg és lelkileg is erős társadalmat építsünk. Egyháziaknak és világiaknak egyaránt az a feladatunk, hogy cselekedeteinket az erdélyi, Kárpát-medencei közösségeink építésének szolgálatába állítsuk - hangsúlyozta Sógor Csaba.

A továbbiakban Jitianu Liviu egyetemi adjunktus Autonómia az egyház tanításában. Katolicitás és etnikum című előadását hallgathatták a résztvevők, majd Autonómiák múltja és jelene a Kárpát-medencében, illetve A Kárpát-medence etnikai földrajza az elmúlt évezredben témákban tartott érdekfeszítő előadásokat Kocsis Károly földrajz-biológia szakos tanár, akadémikus, a földrajztudományok akadémiai doktora, a Magyar Földrajzi Társaság tagja. Ugyanakkor Autonómia és a nemzetközi világ témában értekezett Korodi Attila parlamenti képviselő.

Csíkszereda, 2013. január 25.

Helyi hírek

A mai világban sajnos háttérbe vannak szorulva az emberi kapcsolatok, pontosabban a kapcsolataink nagy része az online térben valósul meg, különböző játékokon, applikációkon és közmédiai platformokon keresztül. A Gyergyó Területi Ifjúsági Tanács úgy döntött, hogy...
Read more...
Az év vége mindig a nagy találkozásokról szól. 2022 decemberének végéhez közeledve a Gyergyó-medencei diáktanácsok elnökeivel és alelnökeivel találkoztunk. Átbeszéltük az idei év megvalósításait és a jövő évi terveinket. Fontosnak tartjuk, hogy ők is tudják:...
Read more...
Ifjúsági börze %2022 %b %27
Idén a GYTIT hagyományossá vált Ifjúsági börzéjét rövidített programmal tudták megszervezni, viszont ez a színvonalasságában és a hasznosságában nem gyengítette a rendezvényt.   Év végén találkoztak a Gyergyói-medencében tevékenykedő ifjúsági szervezetek, diáktanácsok képviselőivel. A program kora délután...
Read more...
A gyergyói szociális szakkönyvtár 2014-ben jött létre abból a célból, hogy a városunkban jelenlévő segítő foglalkozású szakembereknek, illetve a távoktatásos képzési formában segítő szakmákat tanuló diákoknak segítségére legyen a szakmai felkészültségre. Azóta a könyvtár állománya...
Read more...
Napjainkban egyre több ember törekszik a környezettudatosabb életmódra. Egyre inkább bőrünkön érezzük az ökológiai válság hatásait, leginkább klímánk megváltozása és az egyre gyakoribbá váló extrém időjárási jelenségek jelzik a növekvő problémát. Próbálunk tenni az ökológiai...
Read more...
Megtalált Színek címmel, a témaköröket kibővítve 2020-2021-ben a Csoóri Sándor Alap támogatásával zajlottak a képzések. A szövés, nemezelés mellett a szappankészítés, mézeskalács díszítés és tojásfestés is szerepelt megvalósításaink között. Emellett műhelymunkák, szakmai találkozók is helyet...
Read more...