Advent

A roráték gyümölcse

Az advent négy hete a lelki felkészülés ideje. Ilyenkor tudatosítjuk, hogy megváltásunk már kezdetét vette Krisztus első eljövetelével, de beteljesedése az Ő dicsőséges eljöveteléhez fűződik. Ezért a már és a még nem feszültségében élünk. Az Üdvözítőnek pedig minden szívben meg kell születnie. Ő a szív megújulásában jön el, amit megelőz az aktív készület.

Az advent szakrális ízét a hajnali mise, a roráté adja, amely a középkori liturgiánk maradványa. Korai felkelésünk hasonlóvá tesz a próféták Messiás-várásához. Nagyon fontos e készület, a velünk és bennünk történő sok-sok kegyelmi érintése. Sosem tudjuk, hogy ezek mikor fejtik ki hatásunkat bennünk. Történt, hogy 1682-ben a Török Porta megkezdte felkészülését az 1683-as hadjáratra, melynek célpontja Bécs elfoglalása. XI. Ince pápának - aki később „Magyarország megmentője” címet kapta -, sikerült szövetséget létre hoznia Sobieski János lengyel király, I. Lipót magyar király és osztrák császár között (1683.márc.31). Hozzájuk csatlakoztak a német fejedelmek is. A szultán megbízásából Bécs kikémlelése Ali pasára hárult, aki magyar keresztény szülők gyermeke volt, de akit szüleitől a törökök raboltak el kiskorában és janicsárrá nevelték. Kitűnő hadvezér lett belőle. A pasa több nyelvet beszélt, és mint görög kereskedő járt-kelt Bécsben. Kikémlelte a vár erős és gyenge pontjait. 1682 advent elején Konstantinápolyba indult. Útja a királyi Magyarországon, szülőföldjén vezetett át. Egyik este egy templom mellett szállt meg. Amikor az emberek a hajnali misére gyülekeztek, kíváncsiság fogta el és ő is betért oda. A roráté misén gyermekkori élményei mind életre keltek. Felismerte magyar és keresztény eredetét: a családtól, az egyháztól és népétől való elszakítottságát. Ekkor élete átalakult. Nyomban elhatározta, hogy mindent megtesz azért, hogy Bécset a törökök ne tudják elfoglalni. Fordítva tájékoztatta a Portát. Amikor elkezdődött Bécs ostroma, zavart keltett a török táborban. A döntő ütközetet 1683. szeptember 12-én vívták Bécsnél. Este nem menekült el a törökökkel, álruhásan a Szent István templomba tért, ahol hitvallást tett, és csendesen élte le életét. Bécs felszabadításának emlékére XI. Ince pápa Szűz Mária neve ünnepét rendelte el. A roráték által előbb vagy utóbb, Isten nekünk is meg adja a megtérés kegyelmét.

Darvas-Kozma József