Advent

Gondolatok Év-végi hálaadáson a szentáldozás után

Nehéz évet zártunk. Minden irányból válság fenyegetett: gazdasági, erkölcsi, lelki, és a szellemi értékek felhígulása. Ezek mindannyiunkat nagyon megviseltek. Nincs rá sok garancia, hogy 2010 jobb év lesz. Éppen ezért még több hitre, bizalomra, Istenre való reményteljesebb ráhagyatkozásra lesz szükségünk és összefogásra, a szeretet kiteljesítésére, ahhoz, hogy a nehéz periódust emberien, ember módon átvészeljük. Mindehhez, talán Szalézi Szent Ferenc Imájából is meríthetünk némi erőt:

Ha minden angyal, a világ minden lángelméje
tanulmányozta volna,
mi válik hasznodra ebben vagy abban a helyzetben,
miféle szenvedés,
kísértés vagy fájdalmas veszteség,
nem találhattak volna
hozzád illőbbet,
mint azt, ami ért.
Isten örök Gondviselése
Kezdettől fogva kigondolta,
hogy ezt a keresztet saját Szívéből
értékes ajándékként neked adja.
Mielőtt elküldötte volna,
mindentudó szemével megszemlélte,
isteni értelmével átgondolta,bölcs igazságosságosságával megvizsgálta,
szerető irgalmával átmelegítette.
Mind a két kezével megmérte,
hogy egy milliméterrel se legyen nagyobb,
egy milligrammal se nehezebb a kelleténél.
Azután megáldotta szent nevével,
fölkente kegyelmével,
beléje lehelte vigaszát,
és még egyszer rád és bátorságodra pillantott.
Így most egyenesen az égből jön feléd,
mint Istennek hívása,
s könyörülő szeretetének ajándéka,
hogy egészen önmagaddá légy,
és Istenben megtaláld beteljesülésedet. Ámen.