Miserend

Hírdetések - május 8

  • Folytatódnak a májusi ájtatosságok.
  • Felkészítőt tartunk az elsőáldozó gyermekek szüleinek részére csütörtökön, május 12-én este 19,00 órától a plébánia nagytermében.
  • A 2012-ben esedékes bérmálásra jelentkezett fiatalok számára tábor lesz Ivóban jún. 17, péntek délutántól jún. 20, hétfő délig. Részvételi díj 60 lej. Akinek anyagi gondjai vannak, azok sem maradjanak le, mert a plébánia támogatja.
  • Szentírások, imakönyvek, elsőáldozók számára gyermekimakönyvek, különféle rózsafüzérek kaphatók a plébániánk irodájában.
  • Özvegyek lelki hétvégéje lesz Csíkszentdomokoson jún. 3 és 5 között a Szent Margit Rendházban. Részvételi díj: 60 lej. Jelentkezni lehet május 3 és 30 között a www.csalad.ro honlapon
  • Hajlák Attila papszentelése június 29-én, Péter és Pál apostolok ünnepén, de. 10 órakor lesz a gyulafehérvári székesegyházban. Erre az eseményre autóbusz indul, amelynek ára 35 lej. Iratkozni lehet a plébánián és Hajlák Istvánnál.
  • A kedves végzős VIII.-os diákok és szüleik figyelmét felhívjuk, hogy Gyergyószentmiklóson újra indul IX. Katolikus Osztály, ahová május 27 és 31. között lehet jelentkezni. Részletekért nézzétek meg a kifüggesztett plakátot. Kérjük Híveinket, hogy imádkozzanak erre a szándékra!
  • A Gyulafehérvári Caritas Gyergyószentmiklósi kirendeltségének Önkéntes programja, az Önkéntes Hét alkalmából gyűjtést szervez a Szeretetkonyha javára. Az adományokat a Caritas Családsegítő Iroda székhelyére várjuk (Kossuth Lajos u. 31 szám), 2011 május 10-ikén délután 15:00-19:00 óra között. Minden adományt szeretettel várunk.

Az Anyaszentegyház házasságot hirdet:

  • KOLOZSI ALPÁR, szül. Gyergyószentmiklóson és lakik Kilyénfalván, a Kolozsi Márton és Kovács Ilona róm. kat. szülők fia házastársul akarja venni TAMÁS IBOLYA-ÉVÁT, aki szül. Gyergyószentmiklóson, a Tamás Kálmán és Tóth Julianna róm. kat. szülők leányát. Hirdetjük másodszor.

Adományok:

A Szent István templom és plébánia építésére Összesen: 100 lej

  • Gernárd Júlia – a Tűzoltók utcából – 100 lej