Prédikációk

2009 december 6 - Advent II

Keresztelő János fellépése
Tibériusz császár uralkodásának tizenötödik esztendejében történt: Poncius Pilátus volt Judea helytartója. Galileának Heródes volt a negyedes fejedelme, testvére, Fülöp meg Itureának és Trachonitisz tartományának, Lizániász pedig  Abilinának volt a negyedes fejedelme. Annás és Kaifás főpapok idejében az Úr szózatot intézett  Jánoshoz, Zakariás fiához a pusztában.

 

S ő bejárta a Jordán egész vidékét, hirdette a bűnbánat keresztségét a bűnök bocsánatára, ahogy meg van írva Izajás próféta beszédeinek könyvében: "A pusztába kiáltónak ez a szava: Készítsétek az Úr útját, egyengessétek ösvényeit. A völgyeket töltsétek fel, a hegyeket, halmokat hordjátok el. Ami görbe, legyen egyenessé, a göröngyös változzék sima úttá, és minden ember meglátja az Isten  üdvösségét."
Lk 3,1-6

{tab=ifj. Czikó László}

„…hallani fogjátok dicsőséges szavát, szívetek örömére.” Vö. Iz 30, 19. 30.

 • Életünk úton levés. Le kell vetnünk az ínség és a gyász ruháját, és ujjonganunk kell, mert Isten megemlékezett rólunk.
 • Útkészítés = alkalmassá teszem magam Isten ajándékainak befogadására (öröm).
 • Van-e öröm életemben, mennyire tiszta?
 • Böjt, bűnbánati jelleg: szabaddá váljak az örömre.
 • Isten alcsonnyá teszi a magas hegyeket, ha én is dolgozom gőgösségemen, fennhéjázásomon, ha ítéletemet Rá bízom.
 • Isten betölti a völgyeket, ha nem szégyellek alapvető dolgokat, ha önmagamat nem értékelem le!
 • „Isten vezeti majd népét örömben.” Bár 5, 8 Kereszténység az öröm vallása.
 • Isten megkezdte bennünk a jót, s ha közreműködünk be is fejezi. Ezért öröm egymásra emlékezni, látni, hogy az ő életében Isten milyen csodákat tett. Persze meg kell tanulni helyesen dönteni.
 • Készíteni az Úr útját lelkemben: nem siránkozni, nem kürtölni világgá vállalt dolgaimat, nem a világ szelleméhez hasonlítani, hanem az örömben növekedni, engedni, hogy Isten alkalmas időben végbevigye bennem a változást.
 • A völgyet fel kell töltenem: életem elmúlt fájdalmas eseményeit integrálni, lelki sebekre gyógyírt találni, keresni és megtalálni mindennek az értelmét.
 • A halmokat el kell hordanom: megbántódásomat, haragomat el kell engednem, személyessé és bátorrá kell válnom!
 • Görbe beszédem legyen világos és egyenes, göröngyös megnyilvánulásom, cselekedetem sima úttá kell váljon.
 • Így minden emberrel az üdvösség útján kezdek járni, ahol további akadályok is leszenek, de az előbbiek felszámolása, feltöltése, elhordása már adott tapasztalat és emlékezés Annak szeretetére, aki előttem, velem és értem járja ezt az utat.
 • Tegyem alkalmassá magam, nyitottá a lelkem és járhatóvá hétköznapom útjait, s Istennel kézen fogva hirdessem az Örömhírt.

{/tabs}