Prédikációk

2010 március 21 - Nagyböjt 5. vasárnapja

Jézus és a házasságtörő asszony

Abban az időben: Jézus kiment az Olajfák hegyére. Kora reggel újra megjelent a templomban. A nép köréje sereglett, ő pedig leült, és tanította őket. Az írástudók és a farizeusok egy házasságtörésen ért asszonyt vittek eléje. Odaállították középre, és így szóltak hozzá:

 

 

 

"Mester, ezt az asszonyt házasságtörésen érték. Mózes azt parancsolta a törvényben, hogy az ilyet meg kell kövezni. Hát te mit mondasz?" Ezt azért kérdezték, hogy próbára tegyék, és vádolhassák. Jézus lehajolt, és az ujjával írni kezdett a földön. Ők azonban tovább faggatták. Erre fölegyenesedett, és azt mondta nekik: "Az vesse rá az első követ, aki közületek bűn nélkül van!" Aztán újra lehajolt, s tovább írt a földön.
Azok meg ennek hallatára egymás után eloldalogtak, kezdve a véneken, s csak Jézus maradt ott a középen álló asszonnyal.
Jézus fölegyenesedett és megszólította: "Asszony, hol vannak, akik vádoltak téged? Senki sem ítélt el?" "Senki, Uram" - felelte az asszony.
Erre Jézus azt mondta neki: "Én sem ítéllek el. Menj, de többé ne vétkezzél!

Jn 8,1-11

.