Prédikációk

2009 október 25, évközi 30. vasárnap

A Jerikói vak meggyógyítása

Abban az időben: Tanítványaival Jézus Jerikóba érkezett. Amikor tanítványainak és nagy tömegnek a kíséretében elhagyta Jerikót, egy vak koldus, Timeus fia, Bartimeus ott ült az útszélen. Hallva, hogy a názáreti Jézus közeledik, elkezdett kiáltozni: “Jézus, Dávid fia, könyörülj rajtam!” Többen szóltak neki, hogy hallgasson, de ő annál hangosabban kiáltotta: “Dávid fia, könyörülj rajtam!” Jézus megállt, és így szólt: “Hívjátok ide!” Odaszóltak a vaknak: “Bátorság! Gyere, téged hív!”

Az eldobta köntösét, felugrott, és odament Jézushoz. Jézus megkérdezte: “Mit akarsz, mit tegyek veled?” A vak ezt felelte: “Mester, hogy lássak.” Jézus erre így szólt hozzá: “Menj, a hited megmentett téged.” Az pedig nyomban visszanyerte látását, és követte őt az úton.

Mk 10,46-52

Prédikáció vázlat

{tab=Bartos Károly}
{tab=ifj. Czikó László}

Arra tartunk, amerre a tekintünk!

  • Nézés (bámulás, nézelődés, rápillantás) - Látás (szemlélés, belenézés, lényeglátás)
  • Azért nem látunk tisztán, mert ha erdélyi mivoltunkról van szó könnyes lesz a szemünk illetve még akadályozzuk a tisztán látást azzal, hogy a zsebkendővel eltakarjuk szemünket. (Ráduly R. a Magyar Parlamentben 2009 őszén) Zárkózottság = szemellenző!
  • Milyen szemüvegen keresztül nézem a világot? Milyen gyakran tisztítom azt? Mit jelent nekem lényeglátónak lennem?
  • Isten a vesékig lát, a szív titkos gondolatait vizsgálja!
  • Befele nézés = hogy kifele is lényeglátók leszünk; amit benn felismerünk, azt kinn tapasztaljuk.
  • másnak a látványát és hallgatom, mit üzen nekem.A szemlélődés annyi, hogy hagyom rám hatni egy kép, egy szépség, a természet, vagy bármi
  • "Háromféle ember él a világon: a rontó ember, a gyűjtő ember és a látó ember. Te látó ember leszel úgy-e?" (Was Albert)

Add Uram, hogy lássak!

"Ha most elébem állnál Jézusom
Hideg csöndjén az éjszakának,
S szólnál: Mit akarsz, hogy tegyek veled?
Felenék: Azt Uram, hogy lássak.
Ó tedd látóvá lelkemnek szemét,
Egy szikrát küldjön csak lángóceánod,
Hadd vegyem észre, hogy hajnal dereng,
S ez a föld is a te világod."

(Dömötör Ilona)

{/tabs}