Prédikációk

2009 november 1 - Mindenszentek

A Hegyi Beszéd: tanítás Isten Országáról

Abban az időben:

Jézus látva a tömeget, fölment a hegyre, leült, tanítványai pedig köréje gyűltek. Akkor szólásra nyitotta ajkát, és így tanította őket:
“Boldogok a lélekben szegények, mert övék a mennyek országa.
Boldogok, akik sírnak, mert ők vigasztalást nyernek.
Boldogok a szelídek, mert ők öröklik a földet.
Boldogok, akik éhezik és szomjazzák az igazságot, mert ők kielégítést nyernek.
Boldogok az irgalmasok, mert nekik is irgalmaznak.

Boldogok a tiszta szívűek, mert ők meglátják Istent.
Boldogok a békességszerzők, mert őket Isten fiainak fogják hívni.
Boldogok, akiket üldöznek az igazságért, mert övék a mennyek országa.
Boldogok vagytok, ha miattam gyaláznak titeket és üldöznek, ha hazudozva mindenféle gonoszsággal vádolnak titeket.
Örüljetek és ujjongjatok, mert nagy lesz a ti jutalmatok az égben!”
Mt 5,1-12a

Prédikáció vázlat

{tab=ifj. Czikó László}

  • "A szent földelt antenna, s szinte tökéletes észrevétlenséggel hat a környezetére. Hasonló a csillagokhoz melyeknek hálója fönntartja földünket, de ugyanakkor ők maguk szerényen és szinte erőtlenül pislákolnak égboltunkon, a távolság jóvoltából" Pilinszky János
  • - egyedül a szentek képesek megszelídíteni erejüket, sugárzásukat; személységük lényegtelen -

{/tabs}