Szentségek

Kettôs ünnep a Szent István templomban

bermalkozasMájus 27-én, pünkösd vasárnapján tartották a Szent István templom búcsúünnepét és a bérmálkozási szertartást.

A Szent Miklós templomban délelőtt 92-en váltak az egyház felnőtt tagjaivá, míg a délután 17 órakor kezdődő ünnepi szentmisén 58 ifjú részesült a bérmálás szentségében a Szent István templomban. Közülük kettő Veszprémből, egy Szárhegyről, egy Ditróból és egy Alfaluból érkezett.

Dr. Jakubinyi György érseket ft. Bartos Károly plébános mellett Czink Attila, a templom gondnoka is üdvözölte a jelenlévőkkel egyetemben, arra kérve a nagyméltóságút, hogy imádkozzon a fiatal egyházközségért. Páll Andrea (bérmálkozó) Blaskó Mária: Nagy ünnepünkön című versével köszöntötte az érseket.

Ferenczi Attila a csoportvezetők nevében köszöntötte a bérmálkozókat.

– A felkészülési idő komoly feladatot jelentett számunkra, hiszen a küldetésetek egyengetését ránk bízták szüleitek, bérmaszüleitek. Viszont a mai naptól fogva a szentlélek fog megerősíteni titeket, és már nem nekünk, hanem Istennek fogtok felelősségteljesen számot adni. Elérkezett az egyéni pünkösdötök ideje. Lehet, hogy nem kaptok olyan csodatevő hatalmat, mint az apostolok, de a szentlélek kiválasztottai vagytok, aki felruházva indít el azon az úton, amelynek a csodás élethivatásotokkal kell kibontakoznia. Majd a tetteitek fogják igazolni, hogy mit is választottatok. Örülök a felkészülés alatti kiscsoportos beszélgetéseknek, amikor próbáltátok őszintén önmagatokat adni. Örülök, hogy figyeltetek a tanúságtételek alatt, hiszen ezekkel próbáltunk olyan tapasztalati tudást is átadni nektek, ami úgymond segíthet zűrzavaros világunkban a Jézus-követésben.

Kedves bérmaszülők, szülők és rokonok! Örülünk, hogy bizalommal voltatok irántunk, amikor a keresztény felnőtté válás folyamatában gyermekeiteket a hitben támogattátok, és a bérmálási szentség felvételének előkészületeiben őket ránk bíztátok. Főtisztelendő érsek atya, örülünk, hogy ma pünkösd napján és egyházközségünk búcsúünnepén személyével megtisztelt minket, és köszönjük, hogy személyesen járt közre fiataljainknak a szentlélek ajándékával való megerősítésében. Fogadja szeretettel, a szentséggel előkészült bérmálkozóinkat..."

– A bérmálkozás nem egyéb, mint az első pünkösdnek a megismétlése...

Bár igazolást nem kap a bérmálkozó, mégis felismerhető – mondta György érsek.

– Ezt az Úr Jézus az Utolsó vacsorán adta meg nekünk, amikor azt mondta, arról ismerik meg az emberek, hogy tanítványaim vagytok, ha szeretettel vagytok egymás iránt. Érdekes, hogy az Úr Jézus nem azt mondja, hogy a keresztényt arról lehet megismerni, hogy végzi a reggeli, esti imáját, hogy elsőáldozáshoz járul, vagy bérmálkozik. A vasárnapi szentmisén való részvételről, – amit súlyos bűn terhe alatt kötelez az anyaszentegyház, erről sem beszél az Úr Jézus, – ezeket mind nem említi. Egyetlen egyet említ: a szeretetnek a parancsát – fogalmazott.

Majd többek között a tékozló fiúról szóló példabeszédet elevenítette fel, ahol az édesapa (Isten) végtelen szeretete mutatkozik meg.

Bajna Gyöngyi

Gyergyói Kisújság