Bérmálkozás

Kisboldogasszony

Kisboldogasszony vagy Kisasszony napja a Szűzanya születésének ünnepe. Születésnapokon hálával emlékezünk az élet ajándékára, mindarra, amit Istentől kapott az, akit ünneplünk.

Egy középkori legenda szerint Kisasszony hajnalán angyalok zengnek a mennyekben. E régi hiedelemnek jellegzetes népi hajtásai is vannak. Azt mondják, hogy akinek "érdeme van rá", az a fölkelő napban megláthatja Máriát és a Nap sugarai rózsát szórnak.

Mária a „hajnal szép csillaga” és belőle támadt az „igazság napja”, Krisztus. A Boldogságos Szűzanya volt az első, akire ráragyogott Krisztus világossága.  Így utat mutat számunkra és ő a mi igazi reménységünk. A mai evangélium szavai ezt így fogalmazzák meg: „Íme,  a szűz gyermeket fogan és fiút szül, és az Emmánuel nevet adják neki, ami azt jelenti: ,,Velünk az Isten.” Mária életének eseményei összhangban voltak Isten iránti szeretetével. Miközben a hit zarándokútját járta, egész élete készséges „Igen” és Istenre figyelés volt. Már amikor méhében foganta az Ő Fiát a Szentlélektől csak a hit erejéből mondhatott igent. Többször is megízlelte a földi élet bizonytalanságát, a kiszolgáltatottságot, de ő minden körülmény között az Úr szolgáló leánya maradt. Mindennapi tapasztalata volt Isten közelsége, Isten ereje, amelyre bizalommal ráhagyatkozhatott. Tudatában volt annak, hogy lelke világosságát és fényét egyedül Krisztustól kapja. Mi mindennapi, csetlő-botló emberek hajlamosak vagyunk azt hinni, hogy könnyű volt a boldogságos Szűzanyának, a nagy szenteknek. Azt gondoljuk, hogy az ő esetükben egyenes, és állandóan felfele tartó út vezetett Istenhez. Ez összességében igaz is, mert az átlagosnál sokkal jobban felhasználták az Istentől kapott kegyelmeket, azonban a szentek életrajzából tudjuk, hogy gyakran küzdelmes, gyötrelmes volt a lelki életük, de nem adták fel. És ebben áll emberi nagyságuk.

 

Prohászka Ottokár így fogalmazott Mária születésnapjáról: ,,A Szent Szűz születésnapja örömnap az égben. Isten teremtett egy lelket, melyet a bűn nem homályosít el. Ez a teremtése nem romlik; ez a remeklése érintetlen.”, hiszen Szűz Mária úgy jelenik meg előttünk, mint a fekete kőszén között megbújó gyémánt.

 

Fájdalmainkban és szenvedéseinkben merítsünk abból erőt, hogy minden reménytelen helyzetből van kiút, mert Mária mellettünk áll, megvigasztal bennünket, és megmutatja a bűntől a bűnbánathoz és a megtéréshez vezető utat.

Szűzanyánk, Mária, könyörögj érettünk!