Papság Éve

Papok! Legyetek szentek!

... Papok, vajon hogyan éltek, miután bemutattátok a szentmisét?

Nap mint nap kezetekben tartjátok az Isten Fiát, olyan kiváltságotok van, amely Mihály arkangyalt sem illeti meg. Szavatok erejével a kenyeret Krisztus Testévé változtatjátok. Rákényszerítitek az Isten Fiát, hogy leszálljon az oltárra.Nagyok vagytok, mérhetetlen hatalmú teremtmények. Papok, ez fenntartás nélkül arra kötelez benneteket, hogy szentek legyetek.

Ha szentek vagytok, mi megmenekülünk, ha ti nem vagytok szentek, mi elveszünk. Papok, rátok az oltár elõtt van szükség. Mûveket alkotni, termelni, újságokat kiadni, szorgoskodni, ide-oda rohanni magunk is képesek vagyunk, ti azonban az imára összpontosítsatok. Álljatok gyakran az oltár elõtt, ne hagyjátok egyedül az Urat.

Ima és a szentségház, és ima – erre van nagy szükség. Az Úr egyedül van elhagyottnak érzi magát. A templomokat csak szentmisék bemutatására használják. Milyen szörnyűség!

Jézus azonban naponta 24 órán át ott van és hív minden lelket:

„Maradj velem, szólj legalább egy szót, örvendeztess meg egy mosollyal,
gondolj arra, hogy szeretlek.
Legalább ha elmész közelemben, mondd: Szeretlek téged!
Én pedig minden vigasszal és kegyelemmel elárasztalak téged."

Enrico Medi