Hirdetések

Hirdetések - feb. 21

  • Nagyböjt minden péntekén este 17,30 órától keresztúti ájtatosságot tartunk.
  • Lektortalálkozó lesz a Szent Miklós plébánián kedden, febr. 23 –án, az esti szentmise után.
  • Felnőtt bérmálkozók felkészítője lesz szerdán és csütörtökön, febr. 24 és 25 –én este 7 órától.
  • A kedves hívek figyelmébe ajánljuk, hogy mindazon személyek, akik rendelkeznek jövedelmi adójuk 2 % -ával felajánlhatják az egyháznak is. A tavalyi felajánlásokból 11 016 lej kapott az egyházközségünk, amit hálásan köszönünk és továbbra is minden segítséget szívesen fogadunk. Az innen erdő pénzt is a plébániaépület elkészítésére fordítjuk. A kitöltendő nyomtatványokat átvehetik a templom kijáratánál, amelyet kitöltve a plébánia irodájában kell leadni.

A Caritas Családsegítő Szolgálat programja:

  • Hétfőn, feb. 22-én de. 10-órától - Idősek klubja és este 7-órától Daganatos betegek önsegítő csoportjának találkozója.
  • Szerdán, feb. 24-én du. 2-órától: Baba- Mama klub.

Adományok:

A Szent István templom és plébánia építésére

Összesen: 425 lej

-         1 név nélkül adakozó – 50 lej

-         Bicsak József – a Kis utcából – 100 lej

-         Székely József – a Tölgymező utcából – 50 lej

-         Zsigmond Ferenc – a Virág negyedből – 25 lej

-         Özv. Nády Tiborné – kínálkodás helyett – 100 lej

-         Özv. Péter Józsefné – kínálkodás helyett – 100 lej

Helyi hírek

A 2018-2019 –es tanévet 38 tanuló kezdte el és ebből 33 tanuló sikeresen be is fejezte. Sajnos voltak olyan tanulók akik az év folyamán különböző okok miatt kiestek az iskolánkból de a többiekkel sikerült elérni...
Read more...
Egy újabb olyan esemény végéhez értek a Step Dance Sportklub táncosai, amiről nehéz nem lélegzet-visszafojtva beszélni. Végre egy újabb dédelgetett álmuk, vágyuk teljesülhetett. A sok teendő, feladat halma között könnyű elfáradni, kicsi káoszt érezni a...
Read more...
Hogyan közeledjünk egy kutyushoz, merjük-e megsimogatni és ha igen, hogyan? Milyen szabályokat kell betartani ahhoz, hogy barátság alakulhasson ki ember és kutya között? Ezekre a kérdésekre kaphattak választ egyhetes tábor keretében azok a gyerekek, akik...
Read more...
Ezzel a mottóval indította útjára a Sie-Sie Stúdió Egyesület az első Román pótérettségi felkészítőt 2019. Augusztus 5-9. között a Gyergyószentmiklósi Városi Könyvtárban. Dr. Szabó Zsolt román szakos tanár segédletével a résztvevő diákok napi 6 órát készültek...
Read more...
Ifjúságkutató műhelymunkára gyűltek össze a kolozsvári Szociológia és szociális munka kar első éves diákjai. A Gyergyói Közösségi és Szociális Erőforrásközpont által megszervezett program célja egy 2018-as, átfogó szociológiai kutatás eredményeinek feldolgozása volt. Augusztus 29-31. között ifjúságkutató...
Read more...
Az összesítés szerint 5 edzőtábor zajlott a Step Dance Sportklub berkein belül, július és augusztus között, megmozgatva 350 gyermeket, 150 óra edzéssel, 672 óra felelősséggel, millió nevetéssel, ezeregy játékkal és végtelen élménnyel. Az élet sorsszerűsége olyannyira...
Read more...