Hirdetések

Hirdetések - nov 8

  • Találkozót tartunk a Lektorok számára a "Szent Miklós" Plébánián kedden, nov. 10-én este 7 órától.
  • Az egyháztanácsosok választása jövő vasárnap, nov. 22-én a szentmisék után lesz.
  • Lelkigyakorlatokat tartanak a Segítő Nővérek Csíkszentdomokoson, részletek a hirdető táblán!

Caritas Családsegítő Szolgálat hirdetése:

  • Jövő vasárnap, november 15-én Caritas-gyűjtés lesz a hátrányos helyzetű gyermekek megsegítésére Főegyházmegyénk templomaiban. A gyűjtésből befolyt összeget Főegyházmegyénk segélyszervezete, a Caritas a hátrányos helyzetű gyermek megsegítésére fordítja.

Ha szeretnének többet megtudni a Caritas programjairól vagy szeretnék pontosan tudni, mire használja a Caritas a hívek adományát, arra kéri a Caritas vezetősége a kedves híveket, hogy töltsék ki a padokon található levelezőlapokat. A kitöltött levelezőlapot pedig dobják be egyszerűen a legközelebbi postaládába (nem szükséges megbélyegezni, a levelezőlap elküldése ingyenes) vagy adják oda jövő vasárnap (november 15-én) a szentmise után a templomajtóban álló Caritas-munkatársaknak és önkénteseknek. Hisszük, hogy együtt többet tehetünk a rászorulókért!

  • Hétfőn, nov. 9-én. d.e. 10 órától Idősek klubja.
  • Szintén nov. 9-én, este 7 órától Daganatos betegek önsegítő csoportja.
Köszönet:

- az alfalvi Közbirtokosságnak, aki ingyen támogatott 18 köbméter fával

- Sándor Pongrácznak – aki ingyen segített kb. 6000 lej értékű munkával

Az Anyaszentegyház házasságot hirdet:

  • CSORTÁN FERENC - CSABA, szül. Gyergyóremetén, a Csortán Sándor és György Anna róm. kat. szülők fia házastársul akarja venni KERCSÓ ERIKÁT, aki szül. Gyergyószentmiklóson, a Kercsó András és Lőrincz Mária - Magdolna róm. kat. szülők leányát. – hirdetjük először

Adományok:

A Szent István templom és plébánia építésére

Összesen: 515 lej

-  3 név nélkül adakozó – 180 lej

- Néhai Réthi András hozzátartozói – 100 lej

- Páll Tünde – a Virág negyedből – 35 lej

- Török Vencel – a Kis utcából – 200 lej

Helyi hírek

Nem szegi kedvét a szárhegyi embernek, ha kevés káposzta terem a háromszáz éves, vékony héjúból, lecserélni sem akarja a lapos fejeket más magra. Hálát ad a kicsiért is háromnapos fesztivállal. Szárhegyen káposztát nem ültetnek, hangzik a...
Read more...
A gyergyói szociális szakkönyvtár 2014-ben jött létre abból a célból, hogy a városunkban jelenlévő segítő foglalkozású szakembereknek, illetve a távoktatásos képzési formában segítő szakmákat tanuló diákoknak segítségére legyen a szakmai felkészültségre. 2014-2018 folyamán a könyvtárban 720...
Read more...
Mozgalmas hétvégéje volt azoknak a fiataloknak, akik a Gyergyó Területi Ifjúsági Tanács programjain vettek részt november 23-25 között. A párhuzamosan zajló programszámokkal főként a fiatalok képzésére fektették a hangsúlyt a programszervezők. Mind a három rendezvény...
Read more...
A szociálisháló.ro az erdélyi magyar szociális tevékenységű nonprofit szervezetek információs portálja. A két és fél éve indult honlapon 160 szervezet regisztrált. Őket, valamint 350 szociális munkást szolgálunk ki hírekkel, katalógussal, szakmai erőforrásokkal. Küldetésünknek tekintjük a...
Read more...
Az idei Tanulmányok tárháza 2018. december 10-én lett megszervezve Gyergyóalfaluban. Az előző évekkel ellentétben ez egy rendhagyó Tanulmányok tárháza volt, mert csak egy témakörre koncentrálódott. De ez a témakör annyira sokszínű, hogy így is nagyon...
Read more...
Idén is álomfestők keze által színesedik a gyergyószentmiklósi sikátor fala. A Fessünk Álmokat program már negyedik kiadásához közeleg, célcsoportját pedig a gyergyószéki családosok alkotják. A rendezvény két hétvégét ölel fel: július 6-7 között a tervezésé,...
Read more...