Advent

Advent III

Örvendjetek mindig az Úrban

Advent 3. vasárnapját öröm vasárnapnak mondjuk.

Mi az öröm? Hogyan szerezhető meg a karácsonyi készületben? Erről elmélkedtem, majd hozzákezdtem a papi zsolozsma befejező imaóráját végezni. A 15. zsoltárt imádkoztam, amikor megkaptam a választ, rátaláltam az öröm forrására. „Az Úr az én örökrészem és kelyhem, te irányítod, Uram, sorsomat… Szüntelenül magam előtt látom az Urat, ő áll jobbomon, hogy el ne essem. Ezért örül az én szívem, és ujjong a lelkem, sőt reménységben nyugszik testem is. Mert nem hagyod lelkemet a holtak honában, és nem engeded, hogy pusztulást lásson szented. Az élet útját mutatod nekem, örömmel töltesz el színed előtt, és mindörökké tart az öröm jobbodon!” A vasárnapi szentmise kezdőéneke mindnyájunkat örömre szólít: „Örvendjetek mindig az Úrban, ismét mondom, örvendjetek, mert az Úr immár közel van hozzánk.”

Bővebben: Advent III

Advent II

„Készítsétek elő az Úr útját! Egyengessétek ösvényeit!” (Mk 1,3)

Itt állok, Uram, előtted, már nem bújhatok el színed elől. Megrendítetted azt a sziklavárat, melyet bűneim és mások bűneinek hatása épített fel bennem. Megérintetted bensőmet Keresztelő Szent János szavai által, és tudom: eljött a pillanat, hogy szembenézzek azzal, ami már régóta emészt, ami sírban tart, amitől nem tudok szabadon levegőt venni. Igen, szembe akarok nézni vétkeimmel, mert nem hagynak szeretni, és mások szere­tetét megtapasztalni, bukásomat akarják, üldözött rab lettem miattuk. De most megvallom neked, hogy bűnös vagyok! Vétkeztem, de hiszem, hogy bűneim elmerülnek szeretetednek és irgalmasságodnak kiapadhatatlan tengeré­ben. Szent testedből táplálkozom: a hitből, hogy a bűnbánó szív meggyógyul a veled való találkozás által. Ámen.

Bővebben: Advent II

Ádvent elé

"Legyetek hát éberek, mert nem tudjátok, melyik órában jön el Uratok." (Mt 24,42)

A Máté evangélium e mondata találóan foglalja össze a Karácsony előtti négy hét mondanivalóját. Éberségre, állandó készenlétre buzdít, a várakozás lelkületét bontakoztatja ki bennünk. Megváltónk születésének ünnepére készülünk, és e rövid néhány hét alatt igyekszünk átélni a megtestesülést megelőző évezredek reményteljes várakozását. Több középkori lelki író Ádvent négy hetében a Krisztus születését megelőző négy évezred várakozásának szimbolikus átélését látta.

 

Bővebben: Ádvent elé

Advent I

„Rorate caeli desuper et nubes pluant justum”

„Harmatozzatok egek onnan felülről, és a felhők essék az Igazat!”, ez a szép gregorián Introitus vezet be minket az adventi szent idő titkába, mélységeibe és egyben ezzel kezdődik az új egyházi év is.

Adventben – lakásunk és környezetünk tisztogatása, szépítése mellett -  ünneplőbe öltöztetjük lelkünket is, hiszen mindannyian „adventi emberek” vagyunk. Egész életünk várakozás: valami szépre, valami jóra.

 

Bővebben: Advent I

Várakozni

Várakozni, éberen lenni, virrasztani: csak az az ember képes erre, aki tudja, hogy ő maga nem elegendő önmagának. Az adventi időszak tisztító és figyelmeztető. El kell jönnie Annak, akit várunk. Meg kell, hogy érkezzen - különben értelmetlen minden várakozás, minden virrasztás.

 

Bővebben: Várakozni