Hírek

Megszelidül a gyász okozta bánat

Lelkinap azok számára, akiket nemrégiben vagy akár korábban ért veszteség, és szívükben gyászolnak. Várjuk közösségbe a gyászóló testvéreket, az elhunytak hozzátartozóit akkor is, ha nem találkozott sohasem Isten szeretetével; akkor is, ha a gyász fájdalma eltávolította tőle; akkor is, ha szeretne megismerkedni olyan emberekkel, akik az élet nehézségei közt megfogják egymás kezét.

Időpont: április 16., péntek 18.00h – 18., vasárnap 13.00h

Kísérő: Tegzes Katalin, segítőnővér

Jelentkezési határidő: április 8

Bővebben: Megszelidül a gyász okozta bánat

IGEN a házastársra

Hívom a családokat
Bíró László püspök levele

Kedves családok és házaspárok, kedves családokat szerető szerzetes- és paptestestvérek, kedves mindnyájan, akik a család és az élet mellett álltok!

A házastársi IGEN a teljes és visszavonhatatlan szövetség megalapítása, elkötelezettséget nyilvánít ki arra, hogy a felek minden körülmények között biztosan számíthatnak egymásra; ez szilárd védelem az anyagi és testi-lelki megpróbáltatások idején is. A család a társadalom alapsejt-funkcióját akkor tudja betölteni, ha a szövetség nem ideiglenes, fennállása nincs feltételhez vagy valamilyen körülmény bekövetkeztéhez kötve.

Bővebben: IGEN a házastársra

ÖKUMENIKUS TAIZÉ IMAESTEK VÁROSUNKBAN!

A Te imádra is szükségünk van!

siteon0Az elmúlt napokban egy felkérés intéztek a Haiti fiatalok a Taizé Közösséghez, hogy küldjék tovább a világban levő kis közösségekhez. Levelükben azt kérik, hogy imádkozzanak értük és Haiti lakosságáért, minden hónap 12-én egy éven keresztül, hiszen a fizikai adományokon túl szükségük van a lelki adományokra is. Így jutott el hozzánk is a kérésük a Taizé Közösségen keresztül.

Erre az adakozásra hívunk meg mindenkit az egyházközségünkből, gyülekezetünkből, hogy közösen imádkozzunk a rászorultakéért. Az ökumenikus imahét példájára most is úgy szerveztük meg az imákat, hogy minden hónapban más-más templomban, imaházban leszünk.

AZ IMAÓRÁK MINDEN HÓNAP 12-ÉN ESTE 7 ÓRÁTÓL LESZNEK.

  • Február 12-én a Szent Miklós Római katolikus templomban
  • Március 12-én az Unitárius imaházban
  • Április 12-én a Református templomban
  • Május 12-én a Szent István Római katolikus templomban
  • Június 12-én az Örménykatolikus templomban
  • Julius 12-én a Baptista imaházban

Szeretettel várunk Téged is imádkozni!

Helyi hírek

A 2018-2019 –es tanévet 38 tanuló kezdte el és ebből 33 tanuló sikeresen be is fejezte. Sajnos voltak olyan tanulók akik az év folyamán különböző okok miatt kiestek az iskolánkból de a többiekkel sikerült elérni...
Read more...
Egy újabb olyan esemény végéhez értek a Step Dance Sportklub táncosai, amiről nehéz nem lélegzet-visszafojtva beszélni. Végre egy újabb dédelgetett álmuk, vágyuk teljesülhetett. A sok teendő, feladat halma között könnyű elfáradni, kicsi káoszt érezni a...
Read more...
Hogyan közeledjünk egy kutyushoz, merjük-e megsimogatni és ha igen, hogyan? Milyen szabályokat kell betartani ahhoz, hogy barátság alakulhasson ki ember és kutya között? Ezekre a kérdésekre kaphattak választ egyhetes tábor keretében azok a gyerekek, akik...
Read more...
Ezzel a mottóval indította útjára a Sie-Sie Stúdió Egyesület az első Román pótérettségi felkészítőt 2019. Augusztus 5-9. között a Gyergyószentmiklósi Városi Könyvtárban. Dr. Szabó Zsolt román szakos tanár segédletével a résztvevő diákok napi 6 órát készültek...
Read more...
Ifjúságkutató műhelymunkára gyűltek össze a kolozsvári Szociológia és szociális munka kar első éves diákjai. A Gyergyói Közösségi és Szociális Erőforrásközpont által megszervezett program célja egy 2018-as, átfogó szociológiai kutatás eredményeinek feldolgozása volt. Augusztus 29-31. között ifjúságkutató...
Read more...
Az összesítés szerint 5 edzőtábor zajlott a Step Dance Sportklub berkein belül, július és augusztus között, megmozgatva 350 gyermeket, 150 óra edzéssel, 672 óra felelősséggel, millió nevetéssel, ezeregy játékkal és végtelen élménnyel. Az élet sorsszerűsége olyannyira...
Read more...