Lelkiismeret vizsgálat - Lelkiismeretvizsgálat - az Evangélium szerint

Tartalomjegyzék

I. LELKIISMERETVIZSGÁLAT: az Evangélium szerint

"Szeresd Uradat, Istenedet teljes szívedbõl, teljes lelkedbõl és teljes elmédbõl." (Mt 22,37)

"Szüntelenül kell imádkozni, és nem szabad belefáradni." (Lk 18,1)

 • Fontosnak tartom-e az imát?
 • Szánok-e idõt (és mennyit) a rendszeres imára? (Napi negyed vagy félórát?)
 • Tudok-e figyelmesen és odaadóan imádkozni vagy elábrándozom?
 • Az imádságom mélyíti-e személyes kapcsolatomat Jézussal?
 • Nyitott vagyok-e evangéliumának befogadására?
 • Jelenlétében élek-e a Vele való töltekezés után is, hogy a munkám is ima legyen?
 • Áthatja-e imámat a személyes szeretet?

 • Szeretetbõl fakadó ajándék tüzesíti-e imámat naponta?
 • Tudok-e napközben néhány pillanatra csendet teremteni és rágondolni az Úrra?
 • Vannak-e Jézus szíve szerinti vágyaim?
 • Imám tükrözi-e az Õ szándékait, vagy csak a magam akaratát kívánom-e szentesíteni?
 • Kikért és hogyan imádkozom (testvér, család, közösség, munkahely, betegek, ellenség)?
 • Imádkozom-e Isten országának növekedéséért? Vagy csak földi (világi) gondokat tárok-e Isten elé?
 • Gondolok-e hálaadásra, dicsõítésre, vagy csak kérni tudok?
 • Milyen a bizalmam?
 • Akarom-e mindig újraéleszteni, vagy hagyom magam kihûlni?
 • Tudok-e készségesen igent mondani Jézusnak veszélyhelyzetben is, hûségesen, mellette?
 • Keresem-e a mennyei Atya rám vonatkozó akaratát?
 • Figyelek-e a Szentlélek vezetésére, indításaira?
 • A szentségek vételében nem vezet-e megszokás, emberi tekintet?
 • Napjaim szétfolyók-e, vagy reggeli imám tartalmazza a nap tervét is?
 • Végiggondolom-e este Isten elõtt, hogy hogyan használtam fel idõmet, anyagi javaimat, hogyan szerettem és teljesítettem kötelességemet?
 • Ismerem-e bûneim forrását (félelem, harag, elnyomottság, céltalanság stb.)?
 • Tudok-e ünnepet teremteni lelkiéletemben?
 • Jézussal való kapcsolatom hozzásegít-e a helyes önismerethez?