Lelkiismeret vizsgálat - Lelkiismeretvizsgálat - Felebaráti szereret

Tartalomjegyzék

III. LELKIISMERETVIZSGÁLAT: felebaráti szeretet

"Legyen akkora hitem, hogy hegyeket mozgassak, ha szeretet nincs bennem, mit sem érek." (1Kor 13,2)

 • Törekszem-e arra, hogy a szeretetem egyre érettebb legyen?
 • Elértem-e már az evangéliumi szeretet mértékét (1Kor 13)?
 • Természetemmé vált-e már az adás, segítségnyújtás?
 • Milyen formában segítek másokon (jókedvûen, önzetlenül, rejtetten)?
 • Próbálok-e másokat is elvezetni a szeretethez mint a boldogság forrásához?
 • Tudok-e adni vagy segíteni ellenségeimnek, rosszakaróimnak, a nem szimpatikus embereknek?
 • Vágyaim közé nem szûrõdött-e be már a gazdagságvágy?
 • Csak fölöslegembõl, vagy a szükségesbõl is tudok-e adni a rászorulóknak?
 • Az anyagiak mellett adok-e a lelkiekbõl is (tanácsadás, mások meghallgatása, megerõsítése, vigasztalása, betegek látogatása stb.)?
 • Azt adom-e mindenkinek, amire a legnagyobb szüksége van?
 • Kérem-e ehhez a Szentlélek vezetését és világosságát?
 • Kerülöm-e a kisebb hazugságokat is?
 • Bízhatnak-e az emberek szavaimban, ígéreteim megtartásában, becsületességemben?
 • Figyelek-e mások bajára, problémáira, szenvedésére?
 • Észreveszem-e a bánkódók szomorúságát, a magányosok egyedüllétét, az örömüket megosztani akarókat?
 • Mi irányítja vásárlásaimat (egyszerûség, divat, takarékosság, nagyravágyás)?
 • Törekszem-e a szolíd (igénytelen) életszemléletre, vagy mindenbõl a legjobbat, legkényelmesebbet, legélvezetesebbet akarom-e megszerezni?
 • Nem vagyok-e kicsinyes, irigy, féltékeny, versengõ?
 • Gyakorlom-e a vendégszeretetet?
 • Tudok-e néha nagyvonalú lenni?
 • Segítek-e másoknak, hogy gondolkodásuk megújuljon (Róm 12,2)?
 • Jézust szolgálom-e az emberekben?
 • Átjár-e az az igazság, hogy testem a Szentlélek temploma?
 • Ebben a hitben nézek-e másokra?
 • Tisztelem-e mások szabadságát?
 • Tisztelem-e mások egyéniségét?
 • Türelmesen meg tudom-e hallgatni gyermekeimet (ha vannak), illetve más embereket?
 • Tudok-e elismerõ, bátorító szavakat mondani nekik?
 • Javítom-e hibáikat?