Lelkiismeret vizsgálat - Lelkiismeretvizsgálat - Kapcsolatom másokkal

Tartalomjegyzék

IV. LELKIISMERETVIZSGÁLAT: kapcsolatom másokkal

"Tegyetek jót haragosaitokkal, és imádkozzatok üldözõitekért és rágalmazóitokért!" (Mt 5,44)

 

 • Igyekszem-e kioltani magamból a gyûlölet, hatalomvágy, visszaütés szellemét?
 • Hordozok-e magamban haragot, ellenszenvet, bosszút?
 • Mit teszek, ha megbántás ér (beszédszünet, dac, visszaütés, bántás, szúrós megjegyzések)?
 • Túlteszem-e magamat a megbántásokon, vagy õrzõm-e a tüskét?
 • Tudok-e kezdeményezni kibékülést?
 • Tudok-e bocsánatot kérni és mindent elfelejtõen megbocsátani?
 • Próbálok-e magamban mentséget keresni annak, aki rosszat tett velem?
 • Engedem-e, hogy feszültség maradjon bennem valaki iránt?
 • Próbálom-e feloldani bocsánatkéréssel, humorral, megbeszéléssel?
 • Próbálok-e segíteni az indulatosnak, hogy legyõzze haragját (figyelem eltereléssel, tréfával, nagylelkûséggel)?
 • Tudok-e mást és hogyan megfeddeni (négyszemközti beszélgetés, ima stb.)?
 • Mire használom a Jézustól kapott lelki erõmet (másokat jófelé vonzani vagy uralkodni fölöttük)?
 • Kerülöm-e az akaratom mindenkori, minden áron való érvényesítését?
 • Milyen a hanghordozásom az emberekkel (cinikus, kritizáló, bántó, csípõs stb.)?
 • Hogyan fogadom mások feddését?
 • Tartok-e önvizsgálatot?
 • Érvényesíteni akarom-e jogaimat mindenáron, ha sérelem ér?
 • Tudom-e szeretni ellenségeimet?
 • Türelmetlenségemmel nem sértettem-e meg másokat?
 • Hogyan tudok nemet mondani (bántóan, szeretettel, nevelõ hatással)?
 • Akarom-e (tudom-e) megértetni a szüleimmel, hogy felnõtt koromat elérve ne sajátítsanak ki maguknak felebarátaim rovására?
 • Elfogadom-e tõlük a jó irányítást?
 • Ha önzõ, birtokló a szeretetük, tudok-e szelíden, türelemmel küzdeni az életkoromat megilletõ jogokért?
 • Ha távol vannak, írok-e levelet, látogatom-e õket rendszeresen?
 • Nem vagyok-e velük szemben keményszívû, követelõzõ?
 • Ha idõsebbek, tudok-e elnézõ, nagylelkû lenni hétköznapi hibáik miatt?
 • Hogyan viselkedem általában az idõsekkel?
 • Tudok-e apróságokkal örömet szerezni nekik?
 • Próbálom-e eloszlatni bennük a fölöslegesség tudatát, a magányosság érzését és a reménytelenséget?
 • Tudok-e tapintatos lenni velük szemben?
 • Hálás vagyok-e szüleimnek, és tisztelettel beszélek-e velük?

Copyright © 2009-2014. Szent István Plébánia - Gyergyószentmiklós