Lelkiismeret vizsgálat - Lelkiismeretvizsgálat - Önnevelés, aszkézik

Tartalomjegyzék

VII. LELKIISMERETVIZSGÁLAT: önnevelés, aszkézis.


"Aki meg akarja találni életét, elveszíti azt, de aki érettem elveszíti életét, megtalálja azt." (Mt 10,39)

 

 • Kitartásra nevelem-e magamat?
 • Teljesítem-e a vállalt feladatokat?
 • Van-e önmegtagadás a hétköznapjaimban?
 • Készítek-e tervet elõre, vagy elfogadom-e, ami alkalomszerûen adódik?
 • Megfékezem-e indulataimat, ha váratlan esemény történik?
 • Naponkénti erõfeszítéseim bizonyítják-e Jézusnak adott igenemet?
 • Hogyan végzek önmegtagadást (észrevétlenül, szeretetbõl vagy farizeus módon)?
 • Önmegtagadásaim elõsegítik-e a hibáim elleni harcot?
 • Fegyelmezem-e a kedélyhullámzásomat, hogy ne befolyásolja szolgálatomat?
 • Fegyelmezem-e a tekintetemet és a hallásomat (hogy ne lássak és ne halljak meg mindent)?
 • Vigyázok-e a nyelvemre?
 • Pletykálkodtam-e?
 • Jóvátettem-e a megszólást vagy a rágalmazó beszédet?
 • Szúrós megjegyzést kerülök-e?
 • Mondok-e elhamarkodott ítéleteket?
 • Van-e bennem makacsság, önfejûség?
 • Felülvizsgálom-e idõnként a nézeteimet?
 • A megismert jobbat el tudom-e fogadni, ha ellenkezik addigi szokásaimmal?
 • Törekszem-e a teljesebb önismeretre?
 • Ismerem-e a fõ hibáimat, és hogyan gyõzök ellenük (önérvényesítés, kötödés, ragaszkodás az anyagiakhoz stb)?
 • Sokat panaszkodom-e?
 • Hogyan fogadom a megpróbáltatásokat?
 • Nem vagyok-e szeszélyes?
 • Vannak-e "bogaraim", amelyek másokat megterhelnek?
 • Küzdök-e a türelmetlenség, indulatosság, túlérzékenység ellen?
 • Tudok-e meghallgatni másokat?
 • Van-e helye az életemben a böjtnek?
 • Rendet és mértéket tartok-e az étkezésben?
 • Tudok-e a lényegtelen dolgokban engedni a béke és a szeretet érdekében?
 • Kész vagyok-e jézusi módon engedelmeskedni?
 • Törekszem-e a pontosságra, ígéreteim betartására?
 • Elkerülöm-e a túlterhelést?
 • Komolyan veszem-e az önképzést?