Lelkiismeret vizsgálat - Lelkiismeretvizsgálat - Egyházépítés, önképzés

Tartalomjegyzék

II. LELKIISMERETVIZSGÁLAT: egyházépítés, önképzés

"Szolgáljátok szüntelen odaadással egymás javát és a többiekét, legyetek mindig derûsek, szüntelenül imádkozzatok!" (1Tessz 5,16)
 • Tudom-e nyelvemet fegyelmezni, mások titkát megõrizni?
 • Nyitott vagyok-e mások felé?
 • Õszinte és áttetszõ vagyok-e?
 • Nem akarok-e valamit elrejteni mások szeme elõl?
 • A nehézségek ellenére hûséges vagyok-e közösségemhez?
 • Ha valakirõl bírálatot akarok mondani, imádkozom-e elõtte, hogy tapintatos legyek?
 • Befolyásolható vagyok-e?
 • Mások rossz hatását kellõ idõben el tudom-e utasítani?
 • Nem vagyok-e önkényes munkahelyemen, közösségemben?
 • Gondolok-e a mellettem ülõk teherbírására, észreveszem-e fáradtságukat; tudok-e a kellõ idõben segítséget nyújtani?
 • Nem vagyok-e türelmetlen vagy tapintatlan azokkal szemben, akik szerintem lassan haladnak az Úr útján?
 • Szeretetemmel tudom-e formálni környezetemet?
 • Hozok-e áldozatot testvéreimért (kölcsönadás, rászorulók, éhezõk, közösségi alap stb.)?
 • Alakítom-e jellememet (ígéretek megtartása, kölcsönkönyvek visszaadása, becsületesség, áldozatkészség, felelõsségtudat, feladatok vállalása, pontosság stb.)?
 • Törekszem-e arra, hogy megismerjem az egyház problémáit, gondjait, modern irányelveit?
 • Ismerem-e a zsinat legfontosabb mondanivalóit?
 • Törekszem-e, hogy érett keresztény legyek?
 • Van-e alapos Biblia-ismeretem?
 • Elolvastam-e már a teljes Bibliát?
 • Törekszem-e, hogy lelkivezetõmmel mélyebb kapcsolatom legyen (bizalom, készség, õszinteség, ráhallgatás)?
 • Törekszem-e arra, hogy a családi életemben erõsödjön a szeretet és imádság légköre (ha nem vagyok családos, mivel segítem elõ a családosok jobb életét)?
 • Segítem-e, hogy a család igazi közösséggé váljon vagy hogy több család együtt imádkozzon és szeretetközösséggé váljon?
 • Részt veszek-e segítõ akcióban a nagycsaládosokért? (Ha van fölösleges gyermekruha, összegyûjtöm-e, hogy elvigyem a plébániára vagy ismeretségi körbe azoknak, akik jobban rászorulnak?)
 • Imádkozom-e a kallódó fiatalok, alkoholisták, narkósok megtéréséért?
 • Tudok-e valamit tenni érdekükben?