Lelkiismeret vizsgálat - Lelkiismeretvizsgálat - szeretetszolgálat, kicsiség

Tartalomjegyzék

VI. LELKIISMERETVIZSGÁLAT: szeretetszolgálat, kicsiség

 

"Ti mesternek és úrnak hívtok engem, jól teszitek, az vagyok.
Ha tehát én az úr és mester megmostam lábatokat, nektek is mosnotok kell egymás lábát."
(Jn 13,14)

 • Szolgálatom a szeretet túláradása-e?
 • Nem befolyásolja-e érzelem, hangulat, rosszkedv?
 • Készséges vagyok-e?
 • Nem várok-e hálát, viszonzást szolgálatomért, nem várok-e elismerést?
 • Mit teszek, ha észreveszem, hogy kihasználnak, hátrányban részesítenek; nem irigylem-e mások elõrehaladását, tudok-e utolsó lenni igényeimmel?
 • Nem adok-e okot féltékenységre, pl. eredményeim látványos elõtérbe helyezésével?
 • Tudom-e a kényelmemet háttérbe szorítani?
 • Törekszem-e magamról megfeledkezve más javát nézni?
 • Helyesen értelmezem-e az alázatosságot, törekszem-e elsajátítani jézusi módon?
 • Mit teszek a jézusi értelemben vett nagyság érdekében?
 • Növekedési igényem igazodik-e Jézus elgondolásához?
 • Általában milyenek emberi kapcsolataim (szolgáló, megkötözõ, fojtogató, féltékenykedõ)?
 • Elvárom-e, hogy mások köszöntgessenek?
 • Nem keresem-e az elõjogokat a családban, a közösségben?
 • Törekszem-e az önismeretre?
 • Nincs-e képmutatás a tetteimben?
 • Hajt-e a hiúság, dicséret, elismerés vágya?
 • Felismerem, beismerem-e hibáimat?
 • Képességeim nem tesznek-e gõgössé?
 • Mernek-e tõlem szívességet kérni?
 • Tudom-e a másik érdemeit elismerni (saját rovásomra is)?
 • Nem irigylem-e mások képességeit, nem gátolom-e szolgálatukat, munkájukat?
 • Bírálatom körültekintõ-e?
 • Törekszem-e, hogy szavaimat kövessék tetteim?
 • Példamutató, vonzó-e a magatartásom, vagy elriasztom-e a Jézus-keresõket?
 • A legjobb tudásom, képességem, erõm szerint szolgálok-e?
 • Mennyi idõt szánok rá?
 • Benne van-e bensõ odaadásom?
 • Ha vitában felismerem, hogy nincs igazam, megvallom-e?
 • Engedem-e magamat meggyõzni az igazságról?
 • Érvelésemben szerepel-e a Biblia?
 • Tudok-e idézni a Szentírásból alapvetõ igazságokat?
 • Meg tudnám-e mondani, hogy melyek Jézus alapvetõ elvárásai?
 • Meg tudom-e fogalmazni, hogy mi a megtérés, a gyermeki bizalom, a lelki szegénység, a Szentlélek szerepe, a közösség és a szolgálat?