Lelkiismeret vizsgálat - Lelkiismeretvizsgálat - egyházépítés, imaközösség

Tartalomjegyzék

V. LELKIISMERETVIZSGÁLAT: egyházépítés, imaközösség

 

 

"Keressétek elsõsorban Isten Országát és annak igazságát, és a többit mind megkapjátok!" (Mt 6,33)

 • Mindennapi életem programjaiból kitûnik-e, hogy fontos nekem Isten Országa?
 • Mennyi idõt fordítok építésére?
 • Megteszek-e mindent azért, hogy magam és mások minél jobban megismerjék Isten Országát?
 • Komolyan veszem-e azt, hogy formáljam magam és mások gondolkodását?
 • Mennyire azonosultam az evangéliummal?
 • Milyen az értéksorrendem?
 • Mi az életem központi kérdése?
 • Imádkozom-e azért, és küzdök-e azért, hogy erõsebb legyen a hitem, amire ráépíthetem az életemet?
 • Foglalkozom-e ismerõsök, barátok, rokongyerekek hitével?
 • Igyekszem-e olyan barátokat keresni, akik munkatársaim lesznek mások megmentésében?
 • Törekszem-e a jézusi közösség építésére?
 • Tudok-e lelke (animátora) lenni családomnak, imaközösségemnek?
 • Életem gyümölcshozó-e (ha igen, "nemes- vagy vadszõlõ-e" az életem gyümölcse)?
 • Ott vagyok-e szívvel-lélekkel az imaközösség találkozóin?
 • Készülök-e lelkiismeretesen?
 • Rendezett és imádságos szívvel megyek-e?
 • Elõsegítem-e, hogy minél jobban megvalósuljon az egység a Szentháromság mintájára?
 • Szívesen vállalok-e a közösségért feladatokat?
 • A többiek barátot látnak-e bennem?
 • Hordozok-e ellenszenvet mások iránt?
 • A szeretet légkörét sugárzom-e vagy a széthúzásét?
 • Van-e bennem féltékenység mások értékei iránt?
 • Segítem-e kibontakozni mások tehetségét, értékét, önmegvalósítását, akár a magam háttérbe szorítása árán is?
 • Magamévá teszem-e problémáikat, segítek-e (meghallgatás, baráti tanács, együttérzés, ima, esetleg anyagi segítség)?